Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som tar elektro og datateknologi. På Vg2  kan du velje mellom to programområde. Du kan og utdanne deg vidare til dataelektroniker ved å ta Vg3. På  Årstad videregående skole  tilbyr vi: 

  • Elenergi (2 år i skole)
  • Data og elektronikk (vg2)
  • Dataelektronikerfaget (vg3)

Årstad videregående skole gjennomfører fagprøver for lærlingar som er ferdig med læretida og skal ta avsluttande fagprøve.

Søk skuleplass

Kvifor velje Elektro og datateknologi?

Vel du elektro og datateknologi, opnar det seg ei verd av gode karrierevegar innafor yrke for installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system.

Du bør ha evne til å arbeide nøyaktig,  systematisk og trygt. Du vil lære å tenke logisk og kreativt, både for å kunne løse konkrete oppgåver og for å utvikle nye produkt.

Dersom du lurar på kva du skal bli eller kva programfag du kan velje etter Vg1, får du ein god oversikt på vilbli.no.

Les meir om faget på vilbli.no

Første året

Elektro_Vg1_2015.jpg

Vg1 Elektro og datateknologi

Som elektrofagelev får du tilgang  på nye og velutstyrte verkstader og klasserom. Du vil  lære  å arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du får nytta både logiske og kreative sider ved deg sjølv. 

Vi legg vekt på at du lærer å ta ansvar for eigne handlingar og at du kan samarbeide med andre.

Læreplan Elektro og datateknologi vg1

 

Andre året

Elektro.jpg

Vg2 Elenergi

Skulen har eit langt og solid samarbeid med svært mange elektrobedrifter. På Vg2 Elenergi blir du utplassert i ei bedrift i fleire veker om gongen, og for mange leier utplasseringa til tilbod  om  lærlingplass.  

Vg2 Elenergi kvalifiserer også for å gå vidare til mellom anna elektrikarfaget, energimontørfaget og energioperatørfaget, elektroreparatørfaget og heismontørfaget.

Det er stor etterspurnad etter fagfolk i energibransjen.

Læreplan Vg2 Elenergi

 

Data- og elektronikk_verksted_2015.JPG

Vg2 Data og elektronikk

Data og elektronikk Vg2 fører vidare til dataelektronikarfaget og romteknologifaget.

Årstad videregående skole har i tillegg utdanningstilbod innan dataelektronikarfaget på Vg3.

Læreplan Vg2 Data og elektronikk

Tredje året

Data.jpg

Vg3 Dataelektronikarfaget

Dataelektronikarfaget Vg3 gir deg moglegheit for fordjuping innan til dømes datasystem og nettverk,  kontroll, vedlikehald og reparasjon av apparat og utstyr.

Ein dataelektronikar kan få arbeid i mange ulike små og store bedrifter i dei fleste delar av nærings- og arbeidslivet. 

Læreplan Vg3 Dataelektronikarfaget

Vegen vidare

Etter 2 år på skule kan du søke læreplass i godkjente bedrifter eller du kan ta Påbygg til generell studiekompetanse. Etter fullført og bestått 3 år får du generell studiekompetanse og kan søke høgare utdanning.

Søk læreplass Bli lærling

Ta kontakt for meir informasjon

Avdelingsleiar teknologi
Profilbilde av  Øyvind Bønes
Øyvind Bønes
40615528