Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Design og tradisjonshandverk

Design og tradisjonshandverk er ei yrkesfagleg utdanning. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan òg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Årstad videregående skole har det største tilbodet innan design og handverk i Hordaland. Vi gir deg med kreative evner som liker å arbeide med hendene, gode høve for utforsking og læring. 

Utdanningsprogrammet har stor fagleg bredde, og bygger på rike tradisjonar innan handverk, materialar og kultur. Våre faglærarar har solid kunnskap og eit omfattande nettverk fra private og offentlege verksemder.

Kva kan du bli?

Frå design og handverk kan du velje mellom mange yrke. Du kan mellom anna bli blomsterdekoratør, frisør, kostymesyer, gullsmed, kjole- og draktsyer, skreddar, bunadtilverkar, modist, skomakar, møbelsnekkar eller konsulent innan interiør- og utstillingsdesign.

Tidlegare Årstad-elevar som til dømes  T-Michael og Kristian Aadnevik, har markert seg på den nasjonale og internasjonale designerarenaen. Våre frisørelevar deltar i bergensmesterskapet og i NM i frisørfaget, og dei har utmerka seg i fleire år med topplasseringar

Første året

_DsC4693.jpg

Vg1 Design og handverk

På Vg1 får du arbeide med oppgåver innan design, produksjon av enkle handverksprodukt, presentasjon av produkt og tenester i ei rekke kreative fagretningar. Du får mellom anna opplæring i teikning, ei grundig innføring i fargelære, og du få lære om formgjeving ved å prøve ut dette i ulike materialar og teknikkar.

I faget prosjekt til fordjupning kan du få prøve ut frisør, design og tekstil, design og trearbeid, gullsmed og interiør- og utstillingsdesign.

Læreplan vg1

Andre året

_DSC4759.jpg

Vg2 Design og tekstil

På Design og tekstil får du øve opp dine kreative evner ved å designe og produsere mellom anna klær, kostyme og hattar. Du får arbeide med søm, konstruksjon og mønstre. Du kan også arbeide med trykk og fargeteknikkar, samt digitale verktøy som foto og bildebehandling.  

Lærarane har god kontakt med næringslivet, noko som gjer undervisninga relevant og nyttig for deg når du mellom anna skal ut i praksis. På Vg2 vil du vere utplassert i bedrift i ei veke.

Undervisninga i programfaga er prosjektretta, og prosjekta kan til dømes vere nye trender for haust og vår, motevisning, gjenbruk,  strikk og foto. Vi har og mange spanande prosjekt med andre aktørar til dømes Bergen kulturskole, Os kulturskole, og Skyss.  Elevane på tekstil har fleire gongar laga kostyme for teateroppsettingar.

Læreplan vg2 Design og tekstil
_DsC4735.jpg

Vg2 Frisør

I frisørfaget vil du arbeide med praktiske øvingar i grunnleggande teknikkar med farging, klipp, føn, oppsetting av hår, fletting av hår og strukturomforming. Kundebehandling er sentralt i programfaget, kor du lærer mykje om kommunikasjon med kunder. Programfaga omfattar markedsføring, presentasjon og dokumentasjon av eigen kompetanse. Du får og opplæring i bruk av digitale verktøy.

I løpet av skoleåret vil du vere utplassert i frisørsalong i fire veker. Mange elevar skaffar seg ein framtidig læreplass i løpet av utplasseringsperioden. Etter Vg2 frisør kan du gå ut i lære i to år og ta fagbrev, eller ta påbyggingsfag som gir generell studiekompetanse for evt. høgskolestudier i frisering og styling i inn- og utland. 

Læreplan vg2 Frisør
_DSC4824.jpg

Vg2 Interiør og utstillingsdesign

Du får delta i mange og spanande prosjekt i løpet av dette skoleåret. Undervisninga er prosjektretta, og vi arbeider i periodar med oppløyst timeplan. I løpet av året vil du lære om alle vesentlege rom i ein bolig som kjøkken, bad, stove og soverom.  For å halde oss orientert om bransjen reiser vi til messer nasjonalt og internasjonalt.

Du vil vere ute i praksis i løpet av perioden, for å prøve deg i arbeid som du kan tenke deg. Lærarane som underviser i klassene er utdanna som arkitektar (MNAL) og interiørarkitektar (MNIL). Dei har god kontakt med næringslivet, noko som gjer undervisninga relevant og nyttig for deg.

Interiør- og utstillingsdesign fører vidare til Vg3 Interiør, som gir yrkeskompetanse med tittel Interiørkonsulent.

Aktuelle arbeidsstader etter utdanning er interiørkonsulent i eigen praksis, interiørarkitekt-/arkitektkontor, møbel- og utstyrsforretninger, kjøkken- og badeinnredning-forretningar, byggevarebransjen - eller med "styling" i samarbeid med fotograf eller eigedomsmeglar. 

 

Tredje året

_MwF9581.jpg

Vg3 Interiør 

På Vg3 interiør arbeider du med programfaga interiør og presentasjon. Dette er eit djupdykk i faget som du har fått grunnopplæring i på Vg2.  Elevane reiser kvart år til den store møbelmesssen i Køln, noko samtlege elevar seier gjer dei stort utbyte. Du vil vere utplassert i bedrift to veker av skoleåret.

Bestått opplæring i interiørfaget fører deg fram til yrkeskompetanse og yrkesnemninga interiørkonsulent. Som interiørkonsulent kan du arbeide med møbeldesign, interiør og design av rom i offentlige og private bygninger.

Læreplan Vg3 Interiør

 

_MwF9521.jpg

Vg3 Kjole og draktsyerfag, fagopplæring i skole (2 år)

I kjole- og draktsyerfaget vil du få lage klær tilpassa enkeltkunder samt klær til mindre kolleksjonar. Behov og etterspørsel vert endra i tråd med moter og trendar. Kjole- og draktsyerfaget skal dekke samfunnets behov for målsydde og handverksproduserte klær der form, farge og materialar er tilpassa den enkelte.

Opplæringa skal stimulere til kreativitet og estetisk medvit og utvikle kompetanse i:

  • Praktisk arbeid med ulike materialar
  • Bruk av maskinar og verktøy i kjole- og draktsyerfaget
  • i arbeid med form farge og ulike sømteknikkar
  • mønsterkonstruksjon og innprøving av plagg

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjole- og draktsyer.

Læreplan Vg3 Kjole og drakt

 

VEGEN VIDARE

Etter 2 år i skole kan du søke læreplass i godkjende bedrifter. Etter 3 år med generell studiekompetanse kan du kan du søke høgre utdanning.

Søk læreplass Bli lærling Samordna opptak

TA KONTAKT FOR MEIR INFORMASJON

Avdelingsleiar
Profilbilde av Rita Gjerde

Rita Gjerde

Send e-post 41234761