Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

For elever og foresatte

Søk vidaregåande utdanning

Du kan søkje på vigo.no. Søknadsfrist er 3. februar for særskiltsøkjarar og 2. mars for ordinært inntak.

Årstad vgs under rødt

Hovudprioritet framover vil vere å gi undervisning til elevane og oppretthalde mest mogleg normalitet for eleven. Det er avgjerande at elevar ikkje mister opplæring eller vurderingsgrunnlag.

Alle elevane skal ha fysisk undervisning jevnlig. Det vert ikkje mindre enn 2-3 dagar i veka, veke 46 og 47. Raudt tiltaksnivå er eit grep for å halde skulane framleis opne. Fysisk undervisning skal gjennomførast så langt som råd innanfor smittevernlova. Digital undervisning er unntak der vi ikkje klare på drive innanfor reglane

Elevar med behov for særskilt tilrettelegging vil prioriterast for opplæringa på skolen. Den praktiske delen av  opplæringa må prioriterast på skulen.

Den einskilde elev og gruppe vert orientert om timeplan og korleis undervisninga vert organisert.

Frå nasjonalt hald er det ei svært tydeleg linje på at skuletilbodet til barn og unge i størst mogleg grad skal oppretthaldast i ei normal form med fysisk undervisning. Samstundes må vi kunne gi alternative digitale tilbod til elevar som ikkje kan møte på skulen.

Årstad vgs har nå 130 elevar og 15 lærarar som er i karantene til og med 12.11.20

 

 

Rolf A. Haugstvedt
rektor

Elevrådsstyret 2020-21

Elevrådsstyret 2020 21.jpg

Bakerste rad fra venstre:

Hana (1STA), Eilèn (1TPB), Magnus (1TPE, Nestleder), Eirin (2ELELEC, Leder), Øystein (1TPC, Sekretær), Hussein (1HSE)

Fremste rad fra venstre:

Yana (1DTA), Sudarat (1HTAC-HS), Emilia (2HSHUDB), Lu Ci (2STUSPA)

Henriette (2DHFRIA), Fasiriki (2ELELEB) og Mathias (1HTAD-DT) var ikke tilstede da bildet ble tatt.