Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Elevtenesta arbeider for å utjamne sosiale forskjellar, førebyggje fråfall, bidra til god helse og integrere etniske minoritetar.

Elevtenesta ligg midt i skulen, like ved vrimlearealet, i B-bygget. Her har både rådgjevarar og skulehelsetenesta kontor.

Vi har ansvar for at alle finn seg til rette i opplæringa, og vil hjelpe til med personlege-, sosiale- og helsemessige vanskar som står i vegen for opplæringa.

I elevtenesta får du også hjelp med spørsmål knytt til vidare skulegang og karriere. 

Avdelingsleiar elevtenesta
Profilbilde av Sissel Næsheim Riise

Sissel Næsheim Riise

Send e-post 55595119