Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Opphavsrett

Kva har du lov til å bruke?

Her finn du informasjon og lenker om opphavsrett.

 

1. Kopiere ut bøker og aviser

  • Det fins ein avtale på kor mykje du har lov til å kopiere ut frå ei bok. Sjå avtalen for skolen på kopinor.no.

2. Tips for bruk av andre medium

3. Meir informasjon om opphavsrett

4. Bruk av bilete