Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kjeldekritikk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å utøve kjeldekritikk for å finne eigna og kvalitetssikra informasjon.

Kjeldekritikk på Internett:

Utgjevar

 • Kven er kjelda til informasjonen - hugs at kven som helst kan legge ut informasjon på nettet, til kva formål som helst.
 • Kva autoritet har personen/organisasjonen/verksemda som har lagt ut informasjonen?
 • Fins det opplysningar om personen/organisasjonen?
 • Er personen/organisasjonen kjent innan feltet?
 • Er det nokon som refererer til denne personen/organisasjonen (kjelda)?
 • Er det moglegheiter for å kontakte kjelda pr. telefon, faks eller e-post? Står adressa på nettstaden?

Formål med sidene 

 • Kva er motivet for å legge ut informasjonen? Er dette reklame, propaganda eller fakta?
 • Er kilden nøytral, eller finner du et sterkt farget syn på saken?

Truverde

 • Er språkbruken truverdig? Finn du mykje skrivefeil?
 • Har nettstaden ein klar og tydeleg layout?
 • Har nettstaden ei god og korrekt lenkesamling til andre aktuelle nettstader?

Utgjevingstidspunkt

 • Er informasjonen ny eller gamal?
 • Når ble sidene sist oppdatert?

Kjeldekritikk bøker:

Forfattar

 • Er forfattaren kjent ?
 • Har forfattaren skrive mykje om dette temaet?
 • Er forfatteren truverdig?

Utgjevar

 • Kva forlag er boka utgitt på? (Kjente forlag står stort sett for kvalitet.)
 • Er utgjevaren ein organisasjon eller eit spesielt samfunn? Religiøse sekter kan vere ukritiske. Politisk oppfatning er av betydning
 • Kor mange sider har boka?
 • Er boka illustrert?

År for utgjevnad

 • Når er boka gitt ut- er den ny eller gamal? (Eit aktuelt tema krev informasjon som er av nyare dato)
 • Har boka kome i fleire utgåver? (Indikerer at boka er eit standardverk)

Formål med utgjevnaden

 • Les forord!
 • Studer innhaldsoversynet!
 • Korleis er framstillinga? Er dette fakta, meiningar eller propaganda? Skrive for å overbevise, informere, underhalde, provosere?
 • Passar nivået? Skrive for ei bestemt målgruppe? Til dømes barn, ungdom, elevar eller forskarar.
 • Studer bokens litteraturliste!

Kjelde:

Sandefjord VGS

Andre anbefalte nettsider om kjeldekritikk:

Skjekkliste for kildekritikk / Ung.no , Viko-Veien til informasjonskompetanse / Universitetsbiblioteket i TrondheimKildekompassetDeichmanske-kilder til særemneSøk & Skriv / Kildevurdering