Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

velkomen til skulebiblioteket

Biblioteket ligg på brua i TC-bygget. Her kan du spørje om (nesten) alt! Biblioteket er ope frå klokka 09.00 - 14.00.

Om biblioteket

Bibliotekarane kjem med råd om korleis du finn fram i litteraturen, og hjelper deg med å finne gode kjelder og søkje i ulike databasar på Internett.

Vi har eit stort utval av skjønnlitteratur, krim, lydbøker og DVD-ar som du kan låne med deg heim.

Biblioteket skal vere ein god stad for læring, arbeid og avkobling. Hald stemmebruken på eit behageleg nivå og ta hensyn til andre.

Pedagogisk arbeid på biblioteket

 

 

Biblioteket er ein sentral del av det pedagogiske arbeidet på skulen og vi samarbeider med lærarane om å utvikle undervisningsopplegg. 

55595140

 

Lånereglar

Alt materiale som ein tek ut frå biblioteket vert registrert!

Lånetid

Fire veker for bøker og sju dagar for filmar.

Reservering

Utlånte bøker kan bli reservert. Har du reservert vil du få melding når utlånt materiale er levert inn att.

Lengre lånetid

Viss ingen står på venteliste, kan du gje ei melding om at du treng lengre lånetid.

MWanvik_HFK_A¦èrstad_6108.jpg
_DSC4634.jpg
_MWF9378.jpg

Lærebøker

Ved skolestart skal elevene låne lærebøker hos biblioteket. Alle som skal låne lærebøker og anna materiale på skulane i Vestland, må signere elektronisk lånekontrakt via ID-porten. Du får meir info om signeringen ved å lese meir via lenken under. 

Signering av lånekontrakt i fem raske steg

 

Direkte link til skjemaet for signering

 

Når kontrakten er underskrive, blir ein kopi sendt til epostadressa som du oppga. Du kan også laste ned ein PDF med kontrakten som du må vise fram når du skal låne bøker. Du får ikkje låne bøker frå skulebiblioteket før du kan vise fram denne kontrakten.

Kontrakten blir liggande i di elektroniske elevmappe så lenge du er elev ved vidaregåande skular i Vestland.

Lærebøkene skal leverast når skuleåret er slutt eller rett etter at du har slutta. Viss ikkje bøkene er levert til siste skuledag, sender biblioteket ein faktura.

Hugs å skrive namnet ditt i boka og ikkje bytt bøker undervegs i skuleåret. Du har ansvar for dei bøkene du låner. Difor må du passe på å levere akkurat dei bøkene du har lånt og ikkje nokon andre sine bøker. Ta vare på bøkene. Sørg for at dei vert levert heile og reine utan skribling og med intakt strekkode.

Privatistar har ikkje krav på gratis læremiddel, men kan gjerne låne, så lenge biblioteket sit igjen med nokre eksemplar.

Erstatning

Du har ansvar for materialet som er lånt. For tapt eller øydelagd materiale kan biblioteket krevje erstatning. Etter 2. purring utan respons frå deg, blir det sendt ei rekning som følgjer dei erstatningssatsane som gjeld.

Digitale ressursar

På nettet finn vi ei uendeleg mengd med informasjon. Det er ei utfordring å finne fram til relevant informasjon, sidan mange sider er utdaterte, useriøse, eller at sidene legg fram gale opplysningar. Om du ønskjer rettleiing i korleis å bruke digitale ressursar, ta kontakt med skulebibliotekarane. Vi vil til ei kvar tid hjelpe deg så godt det lar seg gjere.  Du kan og finne ut på meir på eigenhand ved å lese meir om:

Smarte søk på nettet

Kjeldekritikk

Opphavsrett

Korleis skrive litteraturliste

Kontakt bibliotekaren

Bibliotekar og karriererådgivar
Profilbilde av  Torhild Jordal
Torhild Jordal
55595121