Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vegen til læreplass

Vi på Årstad ønsker å tilby støtte til dere fra fjoråret som ikke har fått læreplass enda. Her får dere veiledning i hvordan dere kan gå fram for å få læreplass. Da er det viktig å skille seg ut positivt for å vinne fram.

Dere har blitt invitert til en samling, fått en oppringning, mail og brev i Digipost.

Vi vil fortløpende vurdere behovet for flere samlinger med dere. Etter hver samling diskuterer vi behovet for en ny.

Målgruppe:

Alle kvalifiserte søkjarar med ungdom- og vaksen rett som per. 10 august har søkt læreplass og ikkje har fått og etter skuleeigar si vurdering har trong for støtte for å lukkast med å skaffe seg læreplass.

Her finner dere en del av dokumentene og linkene vi går gjennom på samlingene:

Finn lærebedrift

Vil bli

CV og søknad

NAV ledige stillinger