Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fylkesordføraren kjem til vårt årlege samarbeidsmøte mellom skule og arbeidsliv 30. januar

Fylkesordfører.jpg

Vi er svært glade for å kunne ønske alle våre partnarar velkomne til det årlege samarbeidsmøtet om yrkesfagopplæringa ved Årstad og vegen fram til læreplass og fagbrev for våre elevar.  Les meir om program og påmelding.

Skule og arbeidsliv - samarbeidsmøte 30.01.

Skulen ønskjer eit tett og godt samarbeid med arbeidslivet for å etablere ei heilskapleg fag- og yrkesopplæringstilbod. Vi inviterer derfor til dialog og evalueringsmøte med bedriftene som tek imot våre elevar i arbeidspraksis, i faget Yrkesfagleg fordjupning.   

Velkomen til Årstad videregående skole:

Tid      :   Onsdag 30.01.19  kl.15.00 - 17.00

Sted    :   Auditorium B

Program

 

 

Kl. 15.00     

 Litt å spise (servering frå kl. 14.45) 
Kl. 15.15     

Velkomen v/ rektor – presentasjon av skolen.

 

Vegen til læreplass – verksemda si rolle i det  fireårige utdanningsløpet   v/ Fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Kl. 15:45

Samlinger på fagavdelingane med evaluering og planlegging av vegen vidare:

Forventningar og røynsler med elevar i YFF, korleis fungerer det?

Forventningar til oppfølging frå skole, kunnskapar og haldningar hos elevane.

Ønsker og innspel til samarbeidet.

Ymist

Påmelding innan 22. januar