Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Toppidrett

Arna vgs tilbyr valfritt programfag i Toppidrett for Vg1-elevar  i samarbeid med Bjørnar håndball, Arna-Bjørnar fotball og IL Fri. Eit eineståande tilbod til deg som ønskjer å kombinere idrett og skule!

Toppidrett er eit fag for dei som ønskjer å trene fotball eller handball med tett oppfølgjing av topp kvalifiserte trenarar, og samstundes få full fagleg fordjuping (spesiell studiekompetanse). Alt innanfor ein skuledag som aldri varer lenger enn til kl. 15.00!

Vi tilbyr:

  • Eit godt fagleg opplegg, med høgt kvalifiserte trenarar og lærarar.
  • Opptil 6 timar fotball- eller handballtrening i skuletida kvar veke.
  • Høve til å ta full studiespesialiserande fordjuping (t.d. realfag).

Toppidrett fotball

Trenarteam

Ansvarleg for handballgruppa er Jørn Arntzen, han er og dagleg leiar Bjørnar. Frå og med hausten 2019 vil Martin Dolvik, som er trenar for Arna-Bjørnar, ha ei sentral rolle i oppfølgjinga av fotballgruppa.

Timeplan

Slik ser timeplanen ut for elevar på Vg1 som vel programfag i Toppidrett:

Timeplan Toppidrett Vg1