Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor studiespesialisering?

Utdanning på høgare nivå (universitet og høgskular) krev at du må ha generell studiekompetanse for å komme inn. Ein del utdanningar krev spesiell studiekompetanse.

Som elev på studiespesialiserande utdanningsprogram kan du få både generell og spesiell studiekompetanse hos oss. Ta kontakt med skulen om du skulle ha spørsmål knytt til dette.

Om studiespesialisering

Våre programområde

Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering. I tillegg tilbyr vi valfritt programfag i toppidrett.

På Vg2 og Vg 3 tilbyr vi desse programområda:

Ring 55 25 47 00 Mail oss

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
2. framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Religion og etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Programfag (felles og valfrie) 0 15 15
Sum timetal per veke 30 30 30

Første året

duo i klasse.jpg

Vg1 studiespesialisering

På Vg1 må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Skuleåret 2014/2015 tilbyr vi:

 • Spansk 1
 • Tysk 1 og 2

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.

I tillegg tilbyr vi valfritt programfag i Toppidrett. Les meir her:

Toppidrett

Andre året

Programfag

Realfag: 

 • R1
 • S1
 • Fysikk 1
 • Biologi 1
 • Kjemi 1

Samfunnsfag:

 • Sosiologi
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Toppidrett og esport

Faga vi tilbyr er avhengig av fagvalet elevane gjer kvart år.

Vi kan og tilby programfag frå utdanningsområdet medium og kommunikasjon 

Tredje året

programfag

Realfag:

 • R2
 • S2
 • Fys 2
 • Biologi 2
 • Kjemi 2

Samfunnsfag:

 • Sosialkunnskap
 • Rettslære 2
 • Psykologi 2
 • Toppidrett og esport

Vi kan også tilby fag frå programområdet medium og kommunikasjon