Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor studiespesialisering?

Utdanning på høgare nivå (universitet og høgskular) krev at du må ha generell studiekompetanse for å komme inn. Ein del utdanningar krev spesiell studiekompetanse.

Som elev på studiespesialiserande utdanningsprogram kan du få både generell og spesiell studiekompetanse hos oss. Ta kontakt med skulen om du skulle ha spørsmål knytt til dette.

Om studiespesialisering Timeplan

Våre programområde

Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering. I tillegg tilbyr vi valfritt programfag i toppidrett.

På Vg2 og Vg 3 tilbyr vi desse programområda:

Ring 55 25 47 00 Mail oss

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
2. framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Religion og etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Programfag (felles og valfrie) 0 15 15
Sum timetal per veke 30 30 30

Første året

duo i klasse.jpg

Vg1 studiespesialisering

På Vg1 må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Skuleåret 2014/2015 tilbyr vi:

 • Spansk 1
 • Tysk 1 og 2

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.

I tillegg tilbyr vi valfritt programfag i Toppidrett. Les meir her:

Toppidrett

Andre året

crazy forsker.jpg
kos i gangen.jpg

Vg2 studiespesialisering

På Vg2 vel du fordjupning innan to fag på ditt eige programområde. Det tredje fordjupningsfaget kan du velje frå andre programområde.

Realfag:

På Vg2 kan du velje mellom:

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Informasjonsteknologi 1

Språk, samfunnsfag og økonomi:

På Vg2 kan du velje mellom:

 • Historie og filosofi
 • Psykologi
 • Sosiologi
 • Økonomistyring
 • Rettslære
 • Internasjonal engelsk

I tillegg tilbyr vi programfag i Breddeidrett og Toppidrett.

Framandspråk 2

Alle elevar må ha eit framandspråk i tillegg til engelsk på Vg2. Vi tilbyr:

 • Tysk 2
 • Spansk 2
Vil du ta Vg2 i utlandet?

Tredje året

jenter i klasse.jpg
Auditorium.jpg

Vg3 studiespesialisering

På Vg3 held du fram med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. 

Realfag:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Informasjonsteknologi 2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Historie og filosofi
 • Sosialkunnskap
 • Rettslære
 • Økonomi og ledelse
 • Samfunnsfagleg engelsk

I tillegg tilbyr vi programfag i Breddeidrett og Toppidrett.

 Tips: Du kan få ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning ved å ta realfag eller framandspråk 2.

ta kontakt

Assisterande rektor
Profilbilde av Svein Arne Nybø

Svein Arne Nybø

Send e-post
Rådgjevar, studiespesialiserande fag
Profilbilde av Steinar Anfinsen

Steinar Anfinsen

Send e-post