Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som tar byggfag. På Vg2 kan du velje mellom ei rekkje programområde. På Arna vgs tilbyr vi:

  • Vg1 Bygg- og anleggsfag
  • Vg2 Tømrar

Kvifor bygg- og anleggsteknikk?

Dette programfaget rekrutterer til over 20 forskjellige fag. Undervisninga vil difor vere variert og gje grunnlag for at du som elev skal ha dei grunnleggjande kunnskapane om bygg- og anleggsteknikk.

Lurer du på kva du skal bli, eller kva fag du kan velje på Vg2, får du ein god oversikt på vilbli.no.

vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Matematikk 3 0
Norsk 0 4
Engelsk 5 0
Kroppsøving 2 2
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Felles programfag 17 17
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

_MWF8615.jpg

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Her får du lære om tre, verktøy og HMS. Mykje praksis vektleggjast. Elevane får kjennskap til 20 ulike byggfag. 

Elevar på Vg1 kan ha praksis i bedrift i åtte veker i løpet av det fyrste skuleåret.

Skulen har ei ny byggfagavdeling som er bygd som ein lærestad, med nye klasserom, verkstader og garderobar. Bygget er utforma som eit moderne anleggsområde, etter modell av det du finn ute i anleggsbransjen.

Andre året

_MWF8601.jpg

Vg2 Tømrar

Her får du meir konkret kunnskap om tømrarfaget.

Kvart år tar avdelinga på seg arbeidsoppdrag innanfor dette fagområdet. På denne måten får elevane bryne seg på reelle problemstillingar som dei kjem til å møte i arbeidslivet.

Vegen vidare

Samarbeid med lokalt arbeidsliv

Skulen har lange tradisjonar for samarbeid med ei rekkje bedrifter innanfor bygg- og anleggfaga. Bedriftene ser gjerne at dei får elevar frå Arna vgs som sine framtidige medarbeidarar.

Ut i lære

Etter 2 år i vidaregåande skule kan du søkja læreplass i godkjende lærebedrifter. I lenkja under finn du meir info om korleis du søkjer læreplass, og kva bedrifter som tar imot lærlingar.

Bli lærling

Treng du meir info?