Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevmiljø

Arna vgs er opptatt av å leggje til rette for eit godt læringsmiljø, der elevane blir sett og høyrt.

elevrådet

med lærer.jpg

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ønskjer å endre på skulen, kan du ta det opp i elevrådet. Vil du bidra til å lage eit godt skulemiljø, kan du engasjere deg som elevrådsrepresentant.

Elevrådet møtest omlag ein gong i månaden, og er representert med ein elev frå kvar klasse. Møte i elevrådet gir gyldig fravær. 

Fraværsregler

Frå 1. august 2016 vil elevar med meir enn 10% udokumentert fråvær i eit fag som ein hovudregel ikkje få karakter i faget. Regelen omfattar ikkje dokumentert fråvær, som sjukdom og helse- og velferdsgrunnar. Rundskriv vedrørende fraværsgrensen.

Elevinspektør

Elevinspektøren si hovudoppgåve er å sørge for at elevane har eit godt psykososialt miljø. Elevinspektøren er kontaktperson for elevrådet, koordinerer elevarrangement, og legg til rette for tilpassa opplæring og spesialundervisning i samarbeid med kontaktlærar og ressursteam.

Elevinspektøren har hovudkontoret sitt på Garnesstølen, men ambulerer mellom dei ulike avdelingane. Ta kontakt på mail om det er noko du lurar på.

 

Elevinspektør
Profilbilde av Thomas Fjellestad

Thomas Fjellestad

Send e-post

Rådgjevarar

Rådgjevarane si hovudoppgåve er å vegleie elevane i spørsmål knytt til utdanningsvegar og karriereval. Rådgjevaren for studiespesialiserande fag har kontor i andre etasje av austfløyen på Stølen, og er å treffe i Tunesvegen tysdagar etter lunsj. Rådgjevaren for yrkesfag held til i Vestlivegen.

Rådgjevarane praktiserer ein "open dør"-politikk. Ta kontakt på mail for å avtale eit møte, eller bank på døra og sjå om dei er ledige for ein prat.

 

Rådgjevar, studiespesialiserande fag
Profilbilde av Steinar Anfinsen

Steinar Anfinsen

Send e-post

 

Rådgjevar, yrkesfag
Profilbilde av Tone Vaksdal

Tone Vaksdal

Send e-post 40647889