Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevmiljø

Arna vgs er opptatt av å leggje til rette for eit godt læringsmiljø, der elevane blir sett og høyrt.

elevrådet

med lærer.jpg

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ønskjer å endre på skulen, kan du ta det opp i elevrådet. Vil du bidra til å lage eit godt skulemiljø, kan du engasjere deg som elevrådsrepresentant.

Elevrådet møtest omlag ein gong i månaden, og er representert med ein elev frå kvar klasse. Møte i elevrådet gir gyldig fravær. 

Fråværsreglar

Frå 1. august 2016 vil elevar med meir enn 10% udokumentert fråvær i eit fag som ein hovudregel ikkje få karakter i faget. Regelen omfattar ikkje dokumentert fråvær, som sjukdom og helse- og velferdsgrunnar. Rundskriv vedrørende fraværsgrensen.

Elev- og lærlingombod

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling. Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig? Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Meir informasjon på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145

Rådgjevarar

Rådgjevarane si hovudoppgåve er å vegleie elevane i spørsmål knytt til utdanningsvegar og karriereval. Rådgjevarane praktiserer ein "open dør"-politikk. Ta kontakt på mail for å avtale eit møte, eller bank på døra og sjå om dei er ledige for ein prat.

Rådgjevar, studiespesialiserande fag
Profilbilde av Steinar Anfinsen

Steinar Anfinsen

Send e-post

 

Rådgjevar, yrkesfag
Profilbilde av Anette Wasa Tverlid

Anette Wasa Tverlid

Send e-post 46545374