Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

Her finn du info om helsesyster, skulelege og psykolog. Treng du å snakke med ein rådgjevar,  finn du også tilvisingar til dei her.

Skulehelsetenesta

Snakk med  helsesyster

Hjå helsesyster er dette vanlege samtaleemner: foreldre, skilsmissar, sjukdom i familien, mobbing, pubertet, kjæreste, vennskap, angst, depresjonar, eteforstyrringar og seksuell identitet.

Prevensjon og seksuelt overførbare sjukdomar er også aktuelle tema å ta opp hjå ho.

Kontortid

Helsesyster på Arna vgs heiter Helen Nesbø og har kontortid måndagar i oddetalsveker kl. 08.30 - 14.30.

Tilbodet er gratis. Helsesyster har teieplikt og avtalte timar skal ikkje førast som fråvær.

 

Rådgjevar

Tone Vaksdal har kontor i underetasjen på Vestlivegen og kan hjelpa deg med yrkesorientering og personleg veiledning i forbindelse med fagopplæring/skulegang/studier og yrke.

Steinar Anfinsen har kontor i andre etasje av austfløyen på Stølen, og er å treffe i Tunesvegen tysdagar etter lunsj.

Elevinspektør

Thomas Fjellestad har kontor i administrasjonen. Han er leiar for elevtenesta og skal væra bindeledd mellom elevane og skulen si leiing. I tillegg har elevinspektøren ei viktig rolle i forhold til skulen sine aktiviteter, elevrådet er ein viktig samarbeidspartnar.

Generell info

Rådgjevarane jobbar tett med elevane sine faglærarar, kontaktlærar og avdelingsleiar. Ved behov kan dei også samarbeide med føresette til elevar som er under 18 år. 

Har du utfordringar i kvardagen eller treng sosialpedagogisk hjelp kan du snakke med rådgjevar.

Skulen sin rådgjevar har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan formidle vidare kontakt med dei. 

Rådgjevarane har teieplikt,  og kan berre gi opplysningar vidare etter avtale med eleven. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven. 

Rådgjevarar ved skulen

Rådgjevar
Profilbilde av Tone Vaksdal

Tone Vaksdal

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Steinar Anfinsen

Steinar Anfinsen

Send e-post 57308015

Psykologtjenesten

Psykolog heiter Nina Ødegård.

Ho har teieplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikke førast som fråvær. 

Nina har kontortid i partalsveker, mandager kl. 08.30 - 14.30.

For avtaler kontakt helsesyster eller kontoret.

Skulelegen

Skulelegen heiter Toofan Barhag.

Han har taushetsplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. 

Toofan har kontortid i partalsveker, måndagar kl. 12.00 - 14.30

For avtaler kontakt helsesyster eller kontoret.