Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

Her finn du info om helsesyster, skulelege og psykolog. Treng du å snakke med ein rådgjevar,  finn du også tilvisingar til dei her.

Skulehelsetenesta

Snakk med  helsesyster

Du kan snakke med helsesyster om tema du er opptatt av. Dette er vanlege samtaleemne: foreldre, skilsmisse, sjukdom i familien, mobbing, pubertet, kjærast, venskap, angst, depresjonar, eteforstyrringar og seksuell identitet.

Prevensjon og seksuelt overførbare sjukdomar er også aktuelle tema. Helsesyster skriv ut resept på p-piller og p-stav. Ho kan også ta graviditetstest.

Kontortid

Helsesyster på Arna vgs heiter Helen Haugland Nesbø og har kontortid måndag, onsdag, torsdag (i partalsveker) og fredag frå kl. 08.30 - 14.30.

Tilbodet er gratis. Helsesyster har teieplikt og avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. Time kan avtalast via mail eller telefon.

Telefonnummeret til helsesyster er 478 50 384.

Rådgjevar

Anette Wasa Tverlid kan hjelpe deg med yrkesorientering og personleg vegleiing i samband med fagopplæring/skulegang/studiar og yrkesval.

Steinar Anfinsen er rådgjevar for studiespesialiserande programområde, og kan vegleie deg i spørsmål om yrkesliv og høgare utdanning.

Rådgjevarane jobbar tett med elevane sine faglærarar, kontaktlærar og avdelingsleiar. Ved behov kan dei også samarbeide med føresette til elevar som er under 18 år. 

Har du utfordringar i kvardagen eller treng sosialpedagogisk hjelp kan du snakke med rådgjevar.

Skulen sin rådgjevar har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan formidle vidare kontakt med dei. 

Rådgjevarane har teieplikt,  og kan berre gi opplysningar vidare etter avtale med eleven. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven. 

Psykologtjenesten

Psykolog heiter Aziza Caradoon.

Ho har teieplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikke førast som fråvær. 

Psykologen har kontortid torsdager.

For avtaler kontakt helsesyster eller kontoret.

Skulelegen

Skulelegen heiter Reyes Serrano Teruel.

Legen har taushetsplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. 

Legen har kontortid måndagar i partalsveker.

For avtaler kontakt helsesyster eller kontoret.