Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ungdata

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Bergen kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Bergen kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 5 til 7.

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Bergen kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Bergen kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 5 til 7.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?
• Det er satt av én skoletime til å svare på
undersøkelsen.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at
man logger seg inn på Ungdatas svarside med en
tilfeldig engangskode.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
• Undersøkelsen er frivillig.
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke
ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis
dersom de ønsker det.
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt
barn fra å delta ved å gi beskjed til
kontaktlærer/skolen.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
• Forhold til skole, venner og foreldre
• Fritid og fritidsaktiviteter
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing
• Seksualitet
• Regelbrudd, vold og rus
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon,
landbakgrunn og bosituasjon
Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å
kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet
(KoRus).

PERSONVERN
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig.
Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet
som registrerer besvarelsene vil få tilgang til
svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater
fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte
personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert
område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle
opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av
personvernombudet ved OsloMet
(personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte
personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig
å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant
av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på
samtykke til de som deltar.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
– storbyuniversitetet og KoRus vest Bergen, på
oppdrag fra Vestland fylkeskommune.