Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Hurtigtest av covid-19

Skulen vil frå 19.april delta i eit prosjekt der elevar og tilsette blir testa med hurtigtester. Dette blir gjort for at elevar skal kunna vera mest mogleg tilstades på skulen. Samtidig vil vi med dette finne dei personane som kan smitta andre raskast mogleg. Prosjektet tar sikte på å vara til mai. Det er frivillig deltaking av elevar og tilsette. Ein kan når som helst trekka seg frå å delta.

Vestland fylkeskommune har starta opp eit pilotprosjekt med hurtigtesting for covid-19 hos elevar og tilsette ved Askøy og Fyllingsdalen vgs. No vert dette prosjektet utvida til fleire skular. Vi er ein av dei skulane som skal delta. 
Meir informasjon om prosjektet finn du her

Informasjon til elevar om testinga

Oppdatert smittestatus for skulane i fylket