Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system. VIS skal brukast av elevar og tilsette. Les meir om kva informasjon du finn der og korleis du loggar deg inn.

Elev PC

Toppidrett

Vi tilbyr toppidrett for både yrkesfaglege og studiespesialiserande elevar. Du kan velje fotball, handball, e-sport eller individuelle greiner. Klikk på knappen under for å sende inn søknadsskjema.

Du finn meir informasjon om toppidrett HER
Esport har laga ei eige brosjyre om sitt tilbod

Søknadsskjema toppidrett

AKTUELT

Unntak fråværsreglar

Unntaket frå fråværsreglane vert forlenga, og vil gjelda for heile skuleåret 2021 - 2022. Elevar som har fråvær av helsegrunnar, skal sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. Elevar under 18 år må likevel leggje fram ei melding frå føresette, medan elevar over 18 år kan leggje fram eigenmelding. Fråvær av helsegrunnar omfattar alt helserelatert fråvær, mellom anna sjukdom og skade, testing/karantene eller isolasjon.

Elevundersøkinga 2021

Kva er føremålet med Elevundersøkinga? Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga.

Sjå fleire saker