Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Toppidrett svømming

Amalie Skram er samlokalisert med Bergen kommune sitt nye nasjonale svømmeanlegg - AdO arena. Plasseringa gjer det naturleg å tilby undervisning i toppidrett svømming.

Toppidrett er eit 5 timars (4 klokketimar) programfag som er "lånt" frå programområdet Idrettsfag. Faget kan du som er elev på Studiespesialiserende velje.

Føresetnaden for å kunne søke faget, er at du driv aktivt og konkurrerer i svømming. Treninga blir lagt opp i samarbeid med dei lokale svømmeklubbane. Opptak til skulen skjer på ordinære vilkår med basis i karakterar.

 Sjå læreplan for toppidrett.

Merk at vurderingskriteriane i faget legg stor vekt på idrettslege resultat.

Kroppsøving

Kroppsøvinga for elevar med toppidrett svømming blir gjennomført i eiga gruppe og har fokus på basistrening i høve til idretten.