Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Blokkskjema Vg3

I blokkskjemaet under ser du kva fag vi tilbyr skuleåret 2020-2021. Elevar på ordinær studiespesialiserande må velje eitt fag i kvar av dei tre blokkene. To av faga må bygge vidare på fag som du hadde i Vg2.

Blokkskjema Vg3 - skuleåret 2020-2021

 Blokk 3 Blokk 4 Blokk 5 Blokk 6
Biologi 1 Biologi 1    
Fysikk 1 Fysikk 1    
Informasjonsteknologi 1 Kjemi 1    
Kjemi 1 Teknologi og forskningslære 1    
Matematikk X Teknologi og forskningslære 2    
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1    
Historie og filosofi 1 Japansk I/II    
Internasjonal engelsk Kinesisk I/II Fremmedspråk vg2  
Markedsføring og ledelse 1 Psykologi 1    
Psykologi 1 Reiseliv og språk 1    
Rettslære 1 Rettslære 1    
Russisk I/II Sosiologi og sosialantropologi    
Samfunnsgeografi Økonomistyring Matematikk R2 Medieuttrykk 3
Toppidrett fotball/individuell 1/2/3 Breddeidrett 1/2/3 Matematikk S2  
Matematikk R2 Toppidrett svømming 1/2/3 Biologi 2  
Matematikk S2 Bilde Fysikk 2  
Fysikk 2 Grafisk design Kjemi 2  
Geofag 2 Matematikk R2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2  
Kjemi 2 Matematikk S2 Historie og filosofi 2  
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Biologi 2 Samfunnsfaglig engelsk  
Markedsføring og ledelse 2 Fysikk 2 Engelskspråklig litteratur og kultur  
Politikk og menneskerettigheter Informasjonsteknologi 2 Psykologi 2  
Psykologi 2 Kjemi 2 Rettslære 2  
Reiseliv og språk 2 Engelskspråklig litteratur og kultur Politikk og menneskeretter  
Rettslære 2  Historie og filosofi 2 Sosialkunnskap  
Samfunnsøkonomi 2  Samfunnsfaglig engelsk Økonomi og ledelse  
Sosialkunnskap  Psykologi 2 Tysk I+II  
Mediesamfunnet 3  Rettslære 2  Kinesisk I+II  
   Kinesisk III  Fransk I+II  
   Fransk III  Spansk I+II  
   Spansk III  Grafisk design  
   Tysk III    

 

Blokkskjema vil bli endret og justert etter endeleg fagval. Nokre grupper vil falle bort dersom få elevar vel faget.