Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje Amalie Skram videregående skole?

Amalie Skram videregående er den største studiespesialiserande skulen i Hordaland.  Vi har 9 parallellar med over 800 elevar, og kan tilby dei aller fleste fag og kombinasjonar på studiespesialiserande programområde. Dette gir ein unik fridom til å velje akkurat dei programfaga du har lyst på!

Utdanning på høgare nivå (universitet og høgskular) krev at du må ha generell studiekompetanse for å komme inn. Ein del utdanningar krev spesiell studiekompetanse.

Som elev på studiespesialiserande utdanningsprogram kan du få både generell og spesiell studiekompetanse hos oss. Ta kontakt med skulen om du har spørsmål knytt til dette. 

Send oss ein e-post

Vi tilbyr

På Vg2 og Vg3 tilbyr vi desse to programområda:

Lånefag frå andre programområde

Har du lyst til å drive med litt andre ting òg?  Når du begynner på Vg1 kan du mellom anna velje å ta toppidrett svømming, toppidrett fotball eller breddeidrett.

Vi tilbyr også toppidrett i andre idrettar etter avtale med skuleleiinga.

Ta kontakt for å finne ut meir om tilbodet!

Meir om faget på vilbli.no Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Framandspråk 4 4 0
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Samfunnsfag 5 0 0
Geografi 5 0 0
Kroppsøving 2 2 2
Historie 0 2 4
Religion 0 0 3
Programfag (valfrie) 0 15 15
Sum timetal per veke 30 30 30

Første året

Pby.jpg
Studiespes.jpg

Det første året på studiespesialiserande jobbar vi med å få gode rutinar på skulegangen. I tillegg legg vi stor vekt på å skape eit godt klassemiljø. Det er to kontaktlærarar i kvar klasse, og elevar og lærarar reiser på tur til Strandebarm for å bli kjent i starten av skuleåret.

På Vg1 må du velje mellom matematikk 1P og 1T. Du må også velje språk. Det språket du vel på Vg1, må du også ha på Vg2.

For elevar som held fram med det same språket dei hadde på ungdomsskulen, tilbyr vi: 

  • Fransk II, 1. år
  • Kinesisk II, 1. år
  • Spansk II, 1. år
  • Tysk II, 1. år 

For elevar som ønskjer å byte framandspråk frå ungdomsskulen, tilbyr vi:

  • Kinesisk I, 1. år
  • Tysk I, 1. år

Har du ikkje hatt framandspråk på ungdomsskulen, må du ha framandspråk også på Vg3 i staden for eit av programfaga dine. Du kan velje mellom:

  • Kinesisk I+II
  • Tysk I+II

På slutten av skuleåret blir 20% av elevane på Vg1 trekt ut til skriftleg eller munnleg eksamen.

Andre året

aA_6552981_01.jpg
Elevene_Foran_datamaskin.jpg

I Vg2 studiespesialiserande har du relativt få timar med fellesfag. Du skal velje programfag innanfor programområde realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

I tillegg til matematikk 2P, matematikk S1 eller matematikk R1, treng du tre programfag. To av dei programfaga du har på Vg2 innanfor det samme programområde, skal du fortsette med i Vg3.

Sjekk blokkskjemaet for Vg2 for å sjå kva for fag vi tilbyr i dei ulike blokkene dette skuleåret. Du må velje eitt fag frå kvar blokk. Det er ikkje sannsynleg at alle gruppene vil bli sett i gang, men vi vil tilby dei aller fleste.

Nokre elevar vel å ta Vg2 som utvekslingselev i utlandet. Det er viktig at du avklarar med rådgivar eller avdelingsleiar kva for reglar som gjeld for godkjenning av fag du tar i utlandet.

På slutten av skuleåret blir alle elevar i Vg2 trekte ut til ein skriftleg eller ein munnleg eksamen.

På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Det språket du vel på Vg1, må du også ha på Vg2. Sjå under Første året for oversikt over kva språk vi tilbyr.

Har du ikkje hatt framandspråk på ungdomskulen må du ha framandspråk på Vg3 også .

Tredje året

SS.jpg

I Vg3 skal du fordjupe deg i to programfag innanfor det same programområdet: Realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. 

Du skal også velje eit tredje programfag, som kan vere frå andre programområde. Sjå kva for programfag du kan velje mellom i blokkskjemaet for Vg3.

Viss du ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen, må du ha språk også i Vg3. Då har du berre dei to programfaga som gir fordjuping. 

På slutten av skuleåret kjem alle elevar opp til eksamen i norsk hovudmål. I tillegg blir dei trekte ut i to skriftlege og ein munnleg eksamen.

vegen vidare

Kva vil du bli når du blir større? Ta ein tur til ein av dei flinke rådgivarane våre viss du lurar, eller besøk linkane under.

Samordna opptak Utdanning.no