Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studietid

Studietid er ein av Amalie Skram videregående skole sine satsingsområde. Vi ønskjer at du som er elev hos oss skal førebu deg på å ta ei meir aktiv rolle i di eiga læring, og derfor tilbyr vi fleksibilitet i læringsarbeidet.

Fleksibel studietid inneber at det er tilgjengelege lærekrefter på biblioteket til faste tider, der du kan få hjelp, saman med medelevar, til å jobbe med faga dine.

Fast studietid er tid som 5-timarsfaga gir, og i denne tida vil du sjølv kunne velje kva fag du treng å jobbe med ut frå eigne behov.  

Under ser du når det er fleksibel studietid. Ein oversikt over aktuelle kurs vi har satt opp i den fleksible studietida finn du i studietidskalenderen vår. 

Studietid 

Fast studietid

Vg1 - A-veker Norsk og naturfag, B-veker - Engelsk --> 1,5 t /veke

Vg2 - A-veker fag på blokk 1+2, B-veker fag på blokk 3+4 --> 2 t/veke

Vg3 - A-veker Fag på 5 + Norsk , B-veker fag på blokk 3+4, +Historie --> 2,5 t /veke

Påbygg - A-veker - Fag på blokk 5 + Norsk, B-veker fag på Blokk 4 + Norsk --> 1,5 t /veke

Bruk tida på ein god og konstruktiv måte. Du skal sitte i klasserommet og det skal vere arbeidsro for alle. Les meir om studietid under fana "Studietid"

Fleksibel studietid

Det er satt opp fleksibel studietid etter skuletid for skuleåret 2018-2019

Vi forsøkjer å ha lærarar med ulik fagbakgrunn på dei ulike tidspunkta.

Sjekk studietidskalenderen for å sjå kva fagbakgrunn lærarane på dei ulike tidspunkta har. Alle kan hjelpe/ rettleie deg i læringsstrategiar, lage planar etc.

Ver bevisst på kva du skal jobbe med. Sett deg konkrete læringsmål for både fast og fleksibel studietid. Det gir best resultat for deg.

På slutten av skuleåret kan du søke om å få redusere evt. fråvær med timar du har vore på studietid

Du må sjølv sørgje for å få registrert studietida di hos lærar eller ein annan på studietid. Du får ny bok ved første oppmøte. Dersom du mister boka di kan du få ny, MEN du får berre frådrag i evt. fråvær i forhold til EI bok.

For skuleåret 2018-2019 har vi digital studietidsregistrering på:

http://studie.asvg.no

Velkomen til studietid!

Studietid ordsky.jpg