Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studietid

Studietid er ein av Amalie Skram videregående skole sine satsingsområde. Vi ønskjer at du som er elev hos oss skal førebu deg på å ta ei meir aktiv rolle i di eiga læring, og derfor tilbyr vi fleksibilitet i læringsarbeidet.

Fleksibel studietid inneber at det er tilgjengelege lærekrefter på biblioteket til faste tider, der du kan få hjelp, saman med medelevar, til å jobbe med faga dine.

Under ser du når det er fleksibel studietid. Ein oversikt over aktuelle kurs vi har satt opp i den fleksible studietida finn du i studietidskalenderen vår. 

Fleksibel studietid

Det er satt opp fleksibel studietid etter skuletid for skuleåret 2021-2022

Vi forsøkjer å ha lærarar med ulik fagbakgrunn på dei ulike tidspunkta.

Sjekk studietidskalenderen for å sjå kva fagbakgrunn lærarane på dei ulike tidspunkta har. Alle kan hjelpe/ rettleie deg i læringsstrategiar, lage planar etc.

Ver bevisst på kva du skal jobbe med. Sett deg konkrete læringsmål for både fast og fleksibel studietid. Det gir best resultat for deg.

På slutten av skuleåret kan du søke om å få redusere evt. fråvær med timar du har vore på studietid

Du må sjølv sørgje for å få registrert studietida. For skuleåret 2021-2022 har vi digital studietidsregistrering på:

http://studie.asvg.no

Velkomen til studietid!

Studietid ordsky.jpg