Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Her finn du informasjon om rådgjevarar, helsesøstre og psykologar. Oppgåva vår er å legge til rette for at alle skal ha ein best mogleg skulekvardag og å gi konkret rettleiing, råd og hjelp når du treng det. Du finn oss i 4. etasje, og vi har alle "open dør".

 Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta omtales gjerne som barn og unges bedriftshelseteneste. Dette er ein gratis, lett tilgjengelig drop-in teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og ved behov òg videre henvisning. Skulehelsetenesta har teieplikt, men samarbeider med hjem, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er nødvendig eller ynskeleg.

Skulehelsetenesta gir tilbud til alle elevane på skulen

Nyttige lenker:

https://www.ung.no/

https://www.116111.no/ungdom-13-18

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Lurer du på noko som gjeld din skulekvardag?
Er du usikker på kva som er innafor?
Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling?
Får du opplæringa du har rett på?
Opplever du at noko er urettferdig?


Dette er noko du kan snakke med meg om!
Eg passer på dine rettar og informerer deg om ditt ansvar.
Meir informasjon:
www.vestlandfylke.no/elevoglarlingombod

 

Elev- og læringeombudet
Profilbilde av Venke Nordeide

Venke Nordeide

Send e-post 995 41 913

 

Rådgjevarane på skulen

Skulen sine rådgjevarar finn du i 4.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skulen har tre rådgjevarar. 

Rådgjevar Vg1
Profilbilde av Geir Sandøy

Geir Sandøy

Send e-post 55095111
Rådgjevar Vg2
Profilbilde av Inge Leon Turøy

Inge Leon Turøy

Send e-post 55095109
Rådgjevar Vg3
Profilbilde av Grete Karin Rye

Grete Karin Rye

Send e-post 55095108