Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Her finn du informasjon om rådgjevarar, helsesøstre og psykologar. Oppgåva vår er å legge til rette for at alle skal ha ein best mogleg skulekvardag og å gi konkret rettleiing, råd og hjelp når du treng det. Du finn oss i 4. etasje, og vi har alle "open dør".

 Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta omtales gjerne som barn og unges bedriftshelseteneste. Dette er ein gratis, lett tilgjengelig drop-in teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og ved behov òg videre henvisning. Skulehelsetenesta har teieplikt, men samarbeider med hjem, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er nødvendig eller ynskeleg.

Skulehelsetenesta gir tilbud til alle elevane på skulen

Nyttige lenker:

https://www.ung.no/

https://www.116111.no/ungdom-13-18

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hordaland kommune har fått mobbeombod

Mobbeombodet skal sikre at elevar og lærlingar får ivareteke sine rettar og skal vere eit tilbod når skulen sine tiltak mot mobbing ikkje er tilstrekkelege.
Du finn meir informasjon om mobbeombodet på Hordaland fylkeskommune sine nettsider eller på Facebook:

Trinn 1
Profilbilde av Inge Leon Turøy

Inge Leon Turøy

Send e-post
Trinn 2
Profilbilde av Grete Karin Rye

Grete Karin Rye

Send e-post
Trinn 3
Profilbilde av Geir Sandøy

Geir Sandøy

Send e-post