Areal og bustad

Rapportar og statistikk om areal- og bustadrelaterte tema.

Statistikk

Areal- og bustadstatistikk i statistikk.ivest.no

Rapportar

AUD-rapport 10-17 Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område - Os kommune.pdf

AUD-rapport 1.2-16 Fylkesprognosar 2016 Hordaland - Bustad.pdf

AUD-rapport 07-15 Arealanalyse av bustadbygginga i Bergensområdet på 2000-talet.pdf

AUD-rapport 04-15 Fortettingspotensialet i Bergensområdet.pdf

AUD-rapport 03.2 15 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Bustadbehov.pdf