Natur og klima

Rapportar og statistikk om natur og klima i Hordaland.

AUD-rapport 08-17 Klima- og energistatus for Hordaland.pdf

AUD-rapport 10-14 Klima- og energistatus for Hordaland.pdf

AUD-rapport 03-13 Miljørapport 2012.pdf

AUD-rapport 06-12 Miljørapport 2011.pdf

AUD-rapport 07-12 Hordalandslandbruket.pdf

AUD-rapport 03-11 Miljørapport 2010.pdf

AUD-rapport 01-10 Miljørapport 2009.pdf

Miljørapportar og miljørekneskap

Andre rapportar