Næring og arbeid

Rapportar og statistikk som omhandlar næring og arbeid i Hordaland

Statistikk

Næring- og arbeid i statistikk.ivest.no

AUD-rapportar

AUD-rapport 05-15 Ringverknadsanalyse for marin klynge i Hordaland og på Vestlandet.pdf

AUD-rapport 01-15 Olje- og gassklynga i Hordaland - Produksjon og ringverknader.pdf

AUD-rapport 05-13 Pendlingsprognose 2013-2030.pdf

AUD-rapport 07-13 Handel og kjøpesenter i Hordaland.pdf

AUD-rapport 03-12 Reiselivet i Hordaland - konsum og ringverknader.pdf

AUD-rapport 07-12 Hordalandslandbruket.pdf

AUD-rapport 08-11 Kompetansearbeidsplassar i Hordaland.pdf

Nøkkeltal for utvalde næringar

2019:

Nøkkeltalsrapport for næringane fornybar og ikkje-fornybar energiproduksjon, maritim næring, og marin næring frå Samfunnsøkonomisk analyse AS. pdf

2018:

Nøkkeltalsrapport for næringane marin, maritim og energi på Vestlandet frå Samfunnsøkonomisk analyse AS.pdf

Nøkkeltalsrapport for medienæringa i Noreg frå Samfunnøkonomisk analyse AS. pdf

2017:

Nøkkeltalsrapport for Vestlandet frå Samfunnsøkonomisk analyse AS