Kultur og idrett

Rapportar og statistikk som omhandlar kultur og idrett i Hordaland.

Rapportar

AUD-rapport 03-17 Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland - Tilstand og utfordringar i 2016.pdf

AUD-rapport 05-14 Evaluering av Liv og Lyst.pdf

AUD-rapport 10-13 Den store kultur- og idrettsundersøkinga 2013.pdf

AUD-rapport 08-13 Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland.pdf

AUD-rapport nr 2 09 Kulturrekneskap for Hordaland 2008.pdf

Statistikk

Kulturstatistikk i statistikk.ivest.no

Andre rapportar og planar om kultur og idrett 

Regional kulturplan for Hordaland 2015 — 2025.pdf

Regional kulturplan for Hordaland - handlingsprogram 2015-2018.pdf