Hordaland i tal

Hordaland i tal er ein statistikkpublikasjon som ser på samfunnsutviklinga i fylket på fleire område.

Hordaland i tal kjem ut to gongar i året. I vårutgåva er tema folketalsutvikling, demografi og bustad. I haustutgåva legg vi vekt på næring, innovasjon og utdanning. 

Rapportar frå 2018

Hordaland i tal 2-18.pdf

Hordaland i tal 1-18.pdf

Tidlegare utgåver