Befolkning

Rapportar og statistikk om befolkninga i Hordaland.

Statistikk

Befolkningsdata frå statistikk.ivest.no

AUD-rapportar

AUD-rapport 2-16 Utviklingstrekk i Hordaland

AUD-rapport 1.1-16 Fylkesprognosar 2016 Hordaland - Befolkning.pdf

AUD-rapport 1.2-16 Fylkesprognosar 2016 Hordaland - Bustad.pdf

AUD-rapport 03.1-15 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Befolkning.pdf

AUD-rapport 03.2-15 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Bustadbehov.pdf

AUD-rapport 06-14 Kommuneprofilar med sosiale indikatorar.pdf

Folkehelseoversikt og andre rapportar