Stortingsvalet 2017

Etter Stortingsvalet 2017 forlet Nils T. Bjørke (Sp) og Silje Hjemdal (Frp)  fylkestinget i Hordaland for å bli stortingsrepresentantar.

Fylkesvalstyret har godkjent resultatet av stortingsvalet i Hordaland. Det inneber inga endringar i mandatfordelinga til det nye Stortinget.

Dei 15 distriktsrepresentantane som er valde frå Hordaland er:             

Erna Solberg 56 år, Høyre

Magne Rommetveit 61 år, Arbeiderpartiet

Helge André Njåstad 37 år, Fremskrittspartiet

Ove Trellevik 52 år, Høyre

Jette F. Christensen 34 år, Arbeiderpartiet

Peter Christian Frølich 29 år, Høyre

Kjersti Toppe 49 år, Senterpartiet

Silje Hjemdal 33 år, Fremskrittspartiet

Audun Lysbakken 39 år, Sosialistisk Venstreparti

Eigil Knutsen 28 år, Arbeiderpartiet

Torill Eidsheim 47 år, Høyre

Knut Arild Hareide 44 år, Kristelig Folkeparti

Tom-Christer Nilsen 48 år, Høyre

Ruth Grung 58 år, Arbeiderpartiet

Terje Breivik 52 år, Venstre

I tillegg har Hordaland eit utjamningsmandat:

Nils T. Bjørke 58 år, Senterpartiet

Utjamningsmandata blir fordelt når riksvalstyret møter seinare i september 2017.

Utfyllande informasjon om valet finn du på valportalen valg.no

Godkjende lister til Stortingsvalet 2017

Fylkesutvalet i Hordaland utgjer valstyret og har godkjende desse listene til Stortingsvalet.

Dei 17 godkjende listene er

 • Demokratane i Noreg
 • Kristeleg Folkeparti
 • Raudt
 • Miljøpartiet Dei Grøne
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Partiet De Kristne
 • Liberalistene
 • Senterpartiet
 • Framstegspartiet
 • Venstre
 • Høgre
 • Arbeidarpartiet
 • Kystpartiet
 • Alliansen
 • Helsepartiet
 • Piratpartiet 
 • Feministisk Initiativ

Lister og kandidatar til Stortingsvalet frå Hordaland (pdf)

Resultat frå tidlegare stortingsval og fylkestingsval