Val

I Noreg er det høvesvis stortingsval og kommune- og fylkestingval kvart fjerde år.

Neste valdag er 9. september 2019. Då skal innbyggjarane i nye Vestland fylke velje 65 representantar til det nye fylkestinget.

 

Valsider