Spørsmål frå politikarane til politiske møte

Oversikt over interpellasjonar og spørsmål stilt til dei politiske møta i fylkestinget, fylkesutvalet, MISA, KIRU og OPHE.

I dei politiske møta kan politikarane stille spørsmål som administrasjonen må svare på. Svaret må som regel gis tilbake til det neste møtet i utvalet. Her er ei oversikt over spørsmål.

Fylkestinget

Fylkestinget 5. mars 2019

Interpellasjon frå Astrid Aarhus Byrknes (KRF) - Inntaksområdet i den vidaregående skulen, har Fellesnemnda mandat til å gjere vedtak?

Interpellasjon frå Iril Schau Johansen (H) - Kombinert skibuss og rutebuss til Bavallen, Voss

Interpellasjon frå Anne Beth Njærheim (V) - folkehelseundersøkinga - korleis få eit betre kollketivtilbod?

Spørsmål frå Aud Karin Oen (SV) - vedtak på bruk av hotell med tariffavtale for dei tilsette

Spørsmål frå Marthe Hammer (SV) - Bygging av Sotrasambandet og spørsmål pm tidsaspekt

Spørsmål frå Jeanette Syversen (R) - spørsmål om brudd på friskolelova begått av Bergen privat gymnas og Metis Akademiet

Spørsmål frå Geir Kjell Andersland (V) - Utbygging av dagshytter i Sogn og Fjordane, kven er dei tilgjengeleg for?

 

Spørsmål og interpellasjonar til fylkestinget 10. - 11. desember 2018

Nynorsk i praksis i Hordaland

Bruk av raudspritbaserte stormkjøkken/kokeapparat i skulesamanhang i Hordaland fylkeskommune

Vrak U-864 vest for Fedje, kva tiltak er gjort?

Redd insektene - for menneskets og naturens skyld

Spørsmål frå Synnøve Solbakken (A) - Skilting E 134/Fv 48

Spørsmål og interpellasjonar til fylkestinget 2. oktober 2018

Interpellasjon - Natalia A. Golis (MDG) - Bærekraftig region

Interpellasjon - Alexander Fosse Andersen (SP) - byte av målform i den vidaregående skulen

Interpellasjon - Terje kollbotn (R) - regionreforma

Skriftleg spørsmål - Siri Klokkerstuen (A) - Snøggbåten i Sunnhordland

Skriftleg spørsmål - Tor Andrè Ljosland (Krf) - Innovasjon Norge og utlysing av stillingar

Skriftleg spørsmål - Beate Husa (Krf) - Regional plan for attraktive senter

Skriftleg spørsmål - Renate Møgster Klepsvik (FRP) - Sunnhordlandsruta/Innfartsparkering på Hufthamar

Skriftleg spørsmål - Terje Kollbotn (R) - Keolis Norge AS som driftar av bybanen

Skriftleg spørsmål - Øyvind Hardeland (A) - Veglys

Skriftleg spørsmål - Aud Karin Oen (SV) -Hordfast

Skriftleg spørsmål - Marthe Hammer (SV) - status for planlagte sykkelvegar i Bergen

Skriftleg spørsmål - Terje Kollbotn (R) - Varig flaumsikring av Opo-vassdrag i Odda

Fylkesutvalet

MISA - utval for miljø of samferdsel

KIRU - utval for kultur, idrett og regional utvikling

OPHE - utval for opplæring og helse

Profilbilde av Kontakt fylkessekretariatet
Kontakt fylkessekretariatet
55 23 90 15