Fellesnemnda på nett-tv

Sjå opptak av møtet 14.  februar

Sjå nett-tv

På sjølvaste valentinsdagen møtest fellesnemnda i Flåm for å diskutere blant anna godtgjersle og arbeidsvilkår dei for folkevalde i Vestland fylkeskommune. Sjå sakene som er til behandling og følg møtet direkte på nett-tv.

Program:
Kl. 9.00 Opning av møtet
Kl. 9.15 Orienteringar:

  • Statusorientering v/prosjektleiar Rune Haugsdal
  • Landbruksråd Vestland v/Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag
  • Nye Kinn kommune, v/Kristin Maurstad, leiar i fellesnemnda og ordførar i Vågsøy kommune og Ola Teigen, ordførar i Flora kommune
  • Nye Alver kommune, v/Øyvind Oddekalv, leiar i fellesnemnda

Kl. 11.00 Sakshandsaming
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Sakshandsaming
Kl. 14.30 Pause
Kl. 15.00 Sakshandsaming til møtet kan avsluttast, ca kl 17

Saksdokumenta til møtet finn du her