Vestland fylkesting på nett-tv

Sjå opptak av møte i fylkestinget 17. og 18. desember.

Møte tysdag 17. desember

Møte onsdag 18. desember

Vestland fylkesting går av stabelen på Sogndal Hotell tysdag 17. og onsdag 18. desember.

Fylkestinget er ope for publikum og blir sendt på nett-TV.

Program:

Tysdag 17. desember 
Kl. 08:00 – 10:00 Møte i valnemnda
Kl. 10:00 – 12:30 Opning, kulturinnslag, talar, saksbehandling
Kl. 12:30 – 13:15 Lunsj
Kl. 13.15 – 15:00 Saksbehandling
Kl. 15:00 – 15:15 Kaffipause
Kl. 15:15 – 17:00 Saksbehandling
   
Onsdag 18. desember 
Kl. 08:30 – 10:15 Svar på interpellasjonar og innkomne spørsmål
Kl. 10:15 – 10:30 Kaffipause
Kl. 10:30 – 12:30 Saksbehandling
Kl: 12:30 – 13:15 Lunsj
Kl. 13:15 – Saksbehandling held fram til tinget kan avsluttast

 

Saksdokumenta til møtet finn du her

Informasjonsside om fylkestinget i Vestland