Vestland fylkesting på nett-tv

Sjå opptak av møta i fylkestinget 15. og 16. oktober.

Opptak av møtet på nett-tv onsdag 16. oktober

Opptak av møtet tysdag 15. oktober (før lunsj)
Opptak av møtet tysdag 15. oktober (etter lunsj)

Det første Vestland fylkesting skal konstituere seg 15. og 16. oktober på Hotell Norge i Bergen. 

På dette møtet skal fylkestinget velje fylkesutval, fylkesordførar, fylkesvaraordførar og dei andre folkevalde organa.

Program:

Tysdag 15. oktober 
Kl. 10.30 – 13.00 Offisiell opining, val av fylkesutval og fylkesordførar, saksbehandling
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
Kl. 13.15 – 15.00 Møte i valnemnda
   
Onsdag 16. oktober 
Kl. 09.00 – 12.00 Møte i valnemnda
Kl. 09.30 – 12.00 Folkevaldeopplæring for fylkestinget – praktisk informasjon
Kl. 12.00 – 13.00 Samfunnsutviklarrollen v/Evy-Ann Evensen, fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
Kl. 14.00 - Saksbehandling

 

Saksdokumenta til møtet finn du her

Informasjonsside om fylkestinget i Vestland