Fellesnemnda på nett-tv

Sjå opptak av onsdagens møte på nett-tv

Sjå nett-tv

Møtet er på Radisson Blu i Bergen.

Program:

Kl. 10.00-10.10 Opning av møtet
Kl. 10.10-10.30 Orienteringar:

  • Orientering ved ungdommens fylkesutval (UFU) i Hordaland og ungdomspolitisk utval, Sogn og Fjordane
  • Orientering ved prosjektleiar Rune Haugsdal

Kl. 10.30-13.00 Saksbehandling
Kl. 13.00-13.45 Lunsj
Kl. 13.45 Sakshandsaming til møtet kan avsluttast

Saksdokumenta til møtet finn du her