Sjå fylkestinget på nett-tv

Her kan du sjå opptak av fylkestinget denne veka.

Fylkestinget blir vist på nett-TV og opnar tysdag 12. juni kl. 11.00 med talar av fylkesordførar Anne Gine Hestetun og fylkesrådmann Rune Haugsdal. 35 ordinære saker skal behandlast. Innan økonomi skal årsrekneskap for 2017, finansrapport 1. tertial 2018 og rekneskapsprognose pr april behandlast. Overskotet frå 2017 er på 107 millionar kroner.

Store saker blir nytt fylkeshus og flytting av administrasjonen i den tre år lange byggeperioden, etablering av Sentralbadet som scenekunsthus, temaplan for landbruk som har vore på høyring, og tilsetting av ny fylkesrådmann.

Les meir om sakane til fylkestinget i vår nyheitssak

Program for fylkestinget 12.- 13. juni

Sjå opptak av fylkestinget 12. og 13. juni

Sjå opptak frå tidlegare fylkesting