Sjå fylkestinget på nett-tv

Sjå opptak av fylkestinget på nett-tv

Saker på fylkestinget omfattar mellom anna endeleg vedtak av fylkesvåpen for Vestland og framlegg om endra bomstasjonsplassering i Åsane.

Opptak av fylkestinget onsdag 12. juni 

Opptak av fylkestinget torsdag 13. juni - del 1

Opptak av fylkestinget torsdag 13. juni - del 2


Program

Onsdag 12. juni

Kl. 08:30       Møte i valnemnda  sjå sakene her.
Kl. 09:15       Ekstramøte i fylkesutvalet  sjå sakene her.
Kl. 11:00       Opning av fylkestinget
                           Kulturinnslag v/Rolf Seldal, tambur
                           Talar
                            - Ordførar i Kvam, Jostein Ljones
                            - Fylkesordførar Anne Gine Hestetun
                            - Kst. fylkesrådmann Ingrid Kristine Holm Svendsen
Kl. 12:30      Lunsj
Kl. 13:15      Saksbehandling
Kl. 15:45      Kaffipause
Kl. 16:00 -   Saksbehandling
Kl. 20:00      Middag m/kulturinnslag: Vestlandske Teatersenter m/utdrag frå Peter Pan


Torsdag 13. juni


Kl. 09:00       Svar på interpellasjonar/innkomne spørsmål
                            Presentasjon av revisjonsrapport v/Deloitte 
                             - Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular
                          Saksbehandling
Kl. 11:00      Kaffipause
Kl. 11:15      Saksbehandling
KL.12:30      Lunsj
Kl. 13:15      Saksbehandling til tinget kan avsluttast     

Sakene til fylkestinget

Fylkestinget i e-innsyn

Interpellasjonar og spørsmål

Alle sendingane frå fylkestinget (2018 og 2019)