Sjå fylkestinget på nett-tv

Sjå opptak av fylkestinget på nett-tv

 

Program

Tysdag 1. oktober

Kl. 11.00
Opning Kulturelt innslag ved Den Nationale Scene Talar, interpellasjonar og spørsmål Saksbehandling Deloitte presenterer rapportane: Forvaltningsrevisjon av transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga), og Selskapskontroll Bybanen AS

Kl. 12.30 – 13.15
Lunsj

Kl. 13.15 – 15.00
Saksbehandling

Kl. 15.00 – 15.15
Kaffepause

Kl. 15.15 -
Saksbehandling held fram til møtet kan avsluttast

Sakene til fylkestinget

Fylkestinget i e-innsyn

Alle sendingane frå fylkestinget (2018 og 2019)