Fylkestinget på nett-tv

Du kan sjå fylkestinget  på nett-TV tirsdag 13. juni  og onsdag 14. juni.

Vi viser alle møta i fylkestinget og nokre av utvalsmøta våre på nett-tv. Alle tidlegare møte ligg tilgjengeleg i medieserveren.

Tenesta krev av du må ha Microsoft Silverlight installert på PC-en. Tenesta skal fungere fint med Internet Explorer, Firefox, Safari og Opera, men ikkje i Chrome.

Det er diverre ikkje mogleg å sjå nett-tv på dei fleste nettbrett eller mobiltelefonar.

Sjå alle opptak frå fylkestinget.