Politisk møteplan 2016

Møteplanen viser stad og tid for dei politiske møta i fylkeskommunen. Utvala er lenkja til e-innsyn, som viser sakene og medlemene i dei enkelte utvala. Program og sakliste vert publisert om lag ei veke før møtet.

Politisk møteplan for 2017

Andre halvår 2016

Utval Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget       04./05.   13./14.
Fylkesutvalet   23.  21./22.  04.
20. 
16./17.  08.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
    14. 12./13. 08. 06.
Opplæring og
helse
    07./08. 06. 03. 01.
Miljø og
samferdsel
    06./07. 06. 03. 01.
Administrasjon      05.   15.  
Klagenemnda   30.   19.   06.
Kontrollutvalet     08.
19./21.
20. 17. 20.
Valnemnda        04.   13.
Fylkesvalstyret            
Fagskulestyret     15.   02.
18.
 
Yrkesopplær.-
nemnda
    06.
28.
26. 24.  
Fylkeseldre-
rådet
    22.   10. 08.
Rådet for
menneske
med nedsett
funksjonsevne
    28.    02. 07.
Ungdommens
fylkesting 
           
Ungdommens
fylkesutval 
    09./11.
23.
21./23.   16./18.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
    07.   30.  
Vestlandsrådet         10.  

 

Kalender for alle politiske møte - her finn du program for møta

Første halvår 2016

Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Fylkestinget     08./09.     14./15.
Fylkesutvalet 29.  24./25.  08.  17.  20./21.   19.  14. 23.  
Kultur, idrett og reg. utvikl. 19. 16. 16. 13./14.  10. 08. 13.
Opplæring og helse 14. 10./11. 08. 10. 07. 28.   02.
Miljø og samferdsel 14. 10./11. 08. 10. 07. 28.   02. 13.
Administrasjon    23.     18.  
Klagenemnda 26.   15.   31.  
Kontrollutvalet  12./13. 16.   04./05. 02. 21.
Valnemnda     08.       14.
Fylkesvalstyret            
Fagskulestyret 26.   17.   10.  
Yrkesopplær.- nemnda   04.   05. 21. 25.  
Fylkeseldre- rådet   18.   14.   08.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne   03.   11. 31.  
Ungdommens fylkesting    12./14.        
Ungdommens fylkesutval  22./24. 03. 24. 13. 13. 13. 15.
Fylkestrafikk- sikringsutvalet    17.   27. 11. 22.
Vestlandsrådet   18.      26.  

Endringar i møteplanen

Administrasjonsutvalet

Møtet 30. mars er endra til 23. februar.
Møtet 5. september er lagt til.
22. juni er endra til 18. mai.

Fagskulestyret

Ekstra møte 2. november

Fylkeselseldrerådet

Møte 4. februar er endra til 18. februar.
Møtet 9. juni er endra til 8. juni.
Møte 15. september er endra til 22. september.

Fylkestrafikksikringsutvalet

Møtet 22. juni utgår.
Møtet 6. september er endra til 7. september.

Fylkesutvalet

Møtet 28. januar er endra til 29. januar.
Møtet 31. mars er endra til 17. mars.
Ekstra møte 8. mars.
Møtet 25. august er endra til 23. august
Ekstra møte 4. oktober.

Klagenemnda

Møte 18. oktober er endra til 19. oktober

Kultur, idrett og regional utvikling

Todagarsmøtet 15. og 16. mars er endra til dagsmøte 16. mars.
Dagsmøtet 12. april er endra til todagarsmøte 13. og 14. april.
Todagarsmøtet 13. og 14. september er endra til dagsmøte 14. september.
Dagsmøtet 11. oktober er endra til todagarsmøte 12. og 13. oktober.
Møtet 16. august utgår.

Miljø og samferdsel

Møtet 11. august utgår.
Møtet 7. og 8. september er endra til 6. og 7. september.

Opplæring og helse

Ekstra møte 8. mars.
Møtet 11. august utgår.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Møtet 13. april er endra til 11. april.
Møtet 1. juni er endra til 31. mai.

Yrkesopplæringsnemnda

Møtet 7. januar utgår.
Møtet 26. mai er endra til 25. mai.
Møtet 29. september er endra til 28. september.
Møtet 27. oktober er endra til 26. oktober.
Møtet 3. mars utgår.
Møtet 31. mars er endra til 5. april.
Møtet 4. august utgår.
Møtet 1. september er endra til 6. september.