Politisk møteplan 2019

Møteplanen viser stad og tid for dei politiske møta i fylkeskommunen. Utvala er lenkja til e-innsyn, som viser sakene og medlemene i dei enkelte utvala. Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Politisk møteplan for 2018

Møtedatoane som manglar vert lagt inn etter kvart som dei vert vedtekne av utvala.

Første halvår 2019

Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Fylkestinget     05./06.     12./13.
Fylkesutvalet 31. 20./21. 28.   02.
29.
20.
Fellesnemnda   14. (S&F)      23. (HFK)  18. (S&F) 
Fellesnemnda -
arbeidsutval
  4.      13.  11. 
Partssamansett
utval
  4.      13.  11. 
Tilsetjingsutval            
Opplæring og
helse
15. 05/06. 12. 09. 14. 04.
Miljø og
samferdsel
16. 06./07. 13. 10. 15. 05.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
22. 12. 19. 24./25. 21. 18.
Administrasjon    13.     28.  
Klagenemnda 22.      2.    3. 
Kontrollutvalet (08) 09./10.* 11.    1.  6.  11. 
Valnemnda            
Fylkesvalstyret            
Styret for
fagskolen i
Hordaland
24.    21.    09.   
Yrkesopplær.-
nemnda
08., 29.     04.  02.  07., 28.    
Fylkeseldre-
rådet
           
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
23.    20.    22.   
Ungdommens
fylkesting 
  15.-17.         
Ungdommens
fylkesutval 
11.-13.  01. 27. 12./13.  24.  21.   
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
           
Vestlandsrådet            

 * Folkevaldopplæring saman med dei tre andre fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet


Kalender for alle politiske møte - her finn du program for møta

Andre halvår 2019

Utval Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget       01./02.   10.
Fylkesutvalet   29. 19. 31. 21. 19.
Fellesnemnda     12. (HFK)  24. (S&F)  28. (HFK)   
Fellesnemnda -
arbeidsutval
    2.  15.  18.   
Partssamansett
utval
     2. 15.  18.   
Opplæring og
helse
  13. 03./04. 15. 12.
26.
 
Miljø og
samferdsel
  14. 04./05. 16. 06.
27.
 
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
  20. 11./12. 22. 12. 03.
Administrasjon      05.   14.  
Klagenemnda   20.    22.    3. 
Kontrollutvalet     16./17.  28. 25.  16. 
Valnemnda            
Fylkesvalstyret            
Styret for
fagskolen i
Hordaland
    12.    28.   
Yrkesopplær.-
nemnda
  06., 27.    08.  05., 19.   
Fylkeseldre-
rådet
           
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
  21.    30.    04. 
Ungdommens
fylkesting 
        01.-03.  
Ungdommens
fylkesutval 
  23.-25.  18.  01.  01.  6. 
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
           
Vestlandsrådet