Politisk møteplan 2019

Møteplanen viser stad og tid for dei politiske møta i fylkeskommunen. Utvala er lenkja til e-innsyn, som viser sakene og medlemene i dei enkelte utvala. Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Møtedatoane som manglar vert lagt inn etter kvart som dei vert vedtekne av utvala.

Les du på mobilen? Tabellen visast best om du held telefonen liggjande. 

Andre halvår 2019 (Oppdatert torsdag 7. november 2019)

Utval Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget       1.   10.*
Fylkesutvalet   30. 19. 31. 21. 19.*
Opplæring og
helse
  28.     6.  
Miljø og
samferdsel
    5.   7.  
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
  20. 11.   20.  
Administrasjon      25.   *  
Klagenemnda   20.    22.    3. 
Kontrollutvalet     2.  28. 25.  16.*
Valnemnda            
Styret for
fagskolen i
Hordaland
    12.    28.   
Yrkesopplær.-
nemnda
  27.    8. og 23. 19.   
Fylkeseldre-
rådet
    5.    7.  5. 
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
  21.        4. 
Ungdommens
fylkesutval 
  21.  * 12. 
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
    24.     
Vestlandsrådet            

*Utgår


Kalender for alle politiske møte - her finn du program for møta

Første halvår 2019

Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Fylkestinget     05./06.     12./13.
Fylkesutvalet 31. 20./21. 28.   02.
29.
12., 20.
Fellesnemnda   14. (S&F)  13. (HFK)    23. (HFK)  18. (HFK) 
Fellesnemnda -
arbeidsutval
  4.  26. (ekstra i Førde)  29. (Stord)  13.  11. 
Partssamansett
utval
  4.      13.  11. 
Tilsetjingsutval            
Opplæring og
helse
15.Utgår! 05. 12. 09. 14. 04.
Miljø og
samferdsel
16. 06./07. 13. 10. 15. 05.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
22. 12. 19. 24. 21. 18.
Administrasjon    13.     28.  
Klagenemnda flytta til feb 5.    2.    3. 
Kontrollutvalet (08) 09./10.* 11.    1.  6./7. (Førde)  12. 
Valnemnda           12. 
Fylkesvalstyret            
Styret for
fagskolen i
Hordaland
24.    21.  12. (ekstra)  09.   
Yrkesopplær.-
nemnda
07., 29.     04.  02. AVLYST  07., 28.    
Fylkeseldre-
rådet
17.    14.  11.    19. 
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
23.    18.    20.   
Ungdommens
fylkesting 
  15.-17.         
Ungdommens
fylkesutval 
11.-13.  01.      06.  03. 
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
  26.  5. (ekstra)  2.  28.   
Vestlandsrådet            

 * Folkevaldopplæring saman med dei tre andre fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet

  Politisk møteplan for 2018