Politisk møteplan 2018

Møteplanen viser stad og tid for dei politiske møta i fylkeskommunen. Utvala er lenkja til e-innsyn, som viser sakene og medlemene i dei enkelte utvala. Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Politisk møteplan for 2019

Politisk møteplan for 2017

Andre halvår 2018

Utval Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget       02./03.   11./12.
Fylkesutvalet   30. 19./20. 02./25. 16.
21./22.
06.
Fellesnemnda     21.   16.   19.
Fellesnemnda -
arbeidsutval
    10.

18.
28./ 29.

9.
27.
 
Partssamansett
utval
    10.    27.   
Opplæring og
helse
  14. 04./05. 16. 06.
27.
 
Miljø og
samferdsel
  15. 05./06. 17. 07.
28.
 
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
  21. 12./13. 22. 13. 04.
Administrasjon      06.   15.  
Klagenemnda     11.  30.   18.
Kontrollutvalet   27./28.  24.   19. 17.
Valnemnda       02.    11. 
Fylkesvalstyret            
Styret for 
fagskolen i 
Hordaland
    28.   15.  
Yrkesopplær.-
nemnda
 
28
  09.
30.
20.  
Fylkeseldre-
rådet
    06.
27.
  08. 04.
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
  22.   31.   05.
Ungdommens
fylkesting 
           
Ungdommens
fylkesutval 
  24./16. 28.-30. 02./19.-21. 02.-04. 07.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
      16.  27.  
Vestlandsrådet         01.  

 

Første halvår 2018

Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Fylkestinget     06./07.     12./13.
Fylkesutvalet   01.
21./22.
06. 11. 03.
31.
12.
21.
Fellesnemnda     08.   04. 22.
Fellesnemnda -
arbeidsutval
29.     24.   15.
Partssamansett
utval
  15.   24.    
Tilsetjingsutval       24.    
Opplæring og
helse
16. 06. 13./14. 17. 15. 05.
Miljø og
samferdsel
17. 07./08. 14. 18. 15. 06.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
23. 13. 20. 24./25. 24. 18.
Administrasjon    13.     30.  
Klagenemnda 30.     10.   19.
Kontrollutvalet   05. 12.   07. 04.
Valnemnda     06.     12.
Fylkesvalstyret       11.   21.
Styret for
fagskolen i
Hordaland
24.     06. 08.  
Yrkesopplær.-
nemnda
30.   05. 17. 08.
29.
 
Fylkeseldre-
rådet
11.   15.   24.  
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
24.   21.   23.  
Ungdommens
fylkesting 
  09./11.        
Ungdommens
fylkesutval 
19./21. 21. 17.   14. 15.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
  20. 14. 17.   05.
Vestlandsrådet   15.       07./08.

 

Kalender for alle politiske møte - her finn du program for møta

 

Endringar i møteplanen

Administrasjonsutvalet

Møte 14. februar er endra til 13. februar.

Fagskulestyret

Møte 14. mars er endra til 6. april.

Fellesnemnda sitt arbeidsutval

Møte 24. januar er endra til 29. januar.
Møte 27. februar utgår.

Fylkeseldrerådet

Ekstra møte 6. september.
Møte 13. september er endra til 27. september.

Fylkestrafikksikringsutvalet

Ekstra møte 14. mars.

Fylkesutvalet

Ekstra møte 12. juni.

Klagenemnda

Møte 29. mai er endra til 19. juni.

Kontrollutvalet

Møte 5. juni er endra til 4. juni.

Utval for kultur, idrett og regional utvikling

Møte 11. og 12. september er endra til 12. og 13. september.
Møte 23. oktober er endra til 22. oktober.

Utval for opplæring og helse

Todagarsmøte 6. og 7. februar er endra til dagsmøte 6. februar.
Møte 13. mars er endra til todagarsmøte 13. og 14. mars.

Yrkesopplæringsnemnda

Møte 9. januar utgår.
Møte 10. april er endra til 17. april.