Politisk møteplan 2017

Møteplanen viser stad og tid for dei politiske møta i fylkeskommunen. Utvala er lenkja til e-innsyn, som viser sakene og medlemene i dei enkelte utvala. Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Politisk møteplan for 2018

Første halvår 2017

Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Fylkestinget   03. 07./08.     13./14.
Fylkesutvalet 26. 22./23. 30.   03./04.
23.
13.
22.
Opplæring og
helse
10. 07./08. 14. 19. 09. 07.
Miljø og
samferdsel
11. 07./08.
21.
15. 20. 10. 08.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
18. 15. 22. 26./27. 16. 20.
Administrasjon    15.      18.  
Klagenemnda 24.   28.   30. 20.
Kontrollutvalet   13. 27.   08.
23.
15.
Valnemnda   03. 07.     13.
Fylkesvalstyret         23. 14.
Fagskulestyret    16. 23.   05.  
Yrkesopplær.-
nemnda
03.
31.
  09.   02.
31.
 
Fylkeseldre-
rådet
  02. 30.     01.
19.
Rådet for
menneske 
med nedsett 
funksjonsevne
  01.   05. 24.  
Ungdommens
fylkesting 
  10./12.        
Ungdommens
fylkesutval 
13./15.
27.
22. 10./12. 19. 05. 02.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
  21.   19.   07.
Vestlandsrådet   28.     11.  

Kalender for alle politiske møte - her finn du program for møta


Andre halvår 2017

Utval Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget       03./04.
27.
  12./13.
Fylkesutvalet   24. 20./21. 26. 22./23. 07.
Opplæring og
helse
    05./06. 17. 07.
28.
 
Miljø og
samferdsel
    07. 18. 08.
29.
 
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
    13./14. 25. 15. 05.
Administrasjon      07.   08.
28.
 
Klagenemnda   22.   24.   05.
Kontrollutvalet   28./29. 12. 30. 29. 18.
Valnemnda       03.    
Fylkesvalstyret   24. 18.      
Fagskulestyret     14.   28.  
Yrkesopplær.-
nemnda
  29.   10.

07.
27.
 
Fylkeseldre-
rådet
    12.   09. 07.
Rådet for
menneske
med nedsett
funksjonsevne
    04.  23.   06.
Ungdommens
fylkesting 
           
Ungdommens
fylkesutval 
  25./27.   20. 22. 02.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
      25. 28.  
Vestlandsrådet       25.    Politisk møteplan for 2016

Endringar i møteplanen

Administrasjonsutvalet

Møte 16. februar er endra til 15. februar.
Møte 1. juni er endra til 18. mai.
Møte 16. november er endra til 8. november.
Ekstra møte 28. november.

Fagskulestyret

Møtet 24. januar er endra til 16. februar.
Møtet 14. november er endra til 28. november.

Fylkeseldrerådet

Ekstra møte 19. juni.
Møte 14. september er endra til 12. september.

Fylkestinget

Ekstra møte 27. januar.
Møte 27. januar er endra til 3. februar.
Ekstra møte 23. mai utgår.
Ekstra: fellesmøte 27. oktober mellom fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fylkestrafikksikringsutvalet

Møte 5. september er endra til 25. oktober.

Fylkesutvalet

Møte 22. og 23. november er endra til 20. og 21. november.
Ekstra møte 13. juni.
Møte 20. og 21. november er endra til 22. og 23. november.

Fylkesvalstyret

Ekstra møte 14. juni.

Klagenemnda

Ekstra møte 20. juni.

Kontrollutvalet

Ekstra møte 23. mai.
Ekstra møte 12. september.
Møte 25. september utgår.

Kultur, idrett og regional utvikling

Møte 16. august utgår.

Miljø og samferdsel

Møte 8. og 9. februar er endra til 7. og 8. februar.
Ekstra møte 21. februar.
Møte 9. august utgår.
Todagarsmøte 6. og 7. september er endra til dagsmøte 7. september.

Opplæring og helse

Møte 8. august utgår.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Møte 31. mai er endra til 24. mai.

Yrkesopplæringsnemnda

Møte 7. mars er endra til 9. mars
Møte 5. april utgår.
Møte 1. august utgår.
Møte 31. oktober er endra til 7. november
Møte 21. november er endra til 27. november