Ungdommens fylkesting og fylkesutval

Ungdommens fylkesting (UFT) i Hordaland skal vere ein arena for ungdom frå heile fylket, og å vere talerør for ungdommen i politikken i Hordaland.

Oppgåver

Ungdommens fylkesting møter ein gong i året og vel mellom anna ungdommens fylkesutval (UFU) som arbeidsutval. Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutval skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Hordaland fylkeskommune. Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutval kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremja med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

Samansetting

Kvar kommune i Hordaland blir inviterte til å sende to frivillige og engasjerte representantar til ungdommens fylkesting som delegatar.

Vedtekter for ungdommens fylkesting (PDF)

Reglement for ungdommens fylkesting (PDF)

Ungdommens planprogram for 2019 (PDF)

 Møtebok for ungdommens fylkesting 2019

 

Har du ei sak du brenn for?

Kontakt UFU på e-post

Sjå saker og kontaktinformasjon

Følg ungdommens fylkesting på facebook