Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet sitt arbeidsområde er saker som gjeld tilsetjings- og arbeidsvilkår for dei tilsette i fylkeskommunen. Utvalet skal behandle saker som gjeld tilhøvet mellom fylkeskommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Administrasjonsutvalet har ni medlemmer, fem representantar for arbeidsgjevar og fire representantar for dei tilsette.

Sjå saker og medlemer i utvalet