Reglement og delegasjon for folkevalde

Som folkevald politikar har du retningslinjer og plikter som du må sette deg inn i.

Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune (pdf)

Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune (pdf)

Delegasjon i økonomisaker (pdf)

Fullmaktsreglement for Hordaland fylkeskommune (pdf)

Retningslinjer for saksordførarordninga (pdf)

Reglement om godtgjersle for folkevalde (pdf)

Retningsliner for oppnemning av styrerepresentantar (pdf)