Oppskrift for å kome på nett i fylkeshuset

Pålogging til "HFK-Ansatte" krev brukarkonto i Hordaland fylkeskommune. Du treng brukarnamn og passord.

Framgangsmåte for tilkopling 

iPad og iPhone

1. Kontakt IT-service i 3. etasje i fylkeshuset eller på telefon 55 23 94 94 for å få brukarnamn og passord om du ikkje har det frå før. 

2. Skru på "Wi-Fi" og vel "HFK-Ansatte" i lista over trådlause nettverk.

Komepånettmedmobilogipad.png

 

3. Skriv inn brukarnamn og passord og vel "Koble til".

Komepånettmedmobilogipad2.png

  

4. Godkjenn sertifikat.

Komepånettmedmobilogipad3.png

  

PC/Laptop

  • Opne lista over trådlause nettverk
  • Vel HFK-Ansatte 
  • Fyll inn brukarnamn og passord

Mobil

  • Identity(brukarnamn)
  • (Anonymous Identity: La dette stå blankt)
  • Passord
Profilbilde av Kontakt IT-service
Kontakt IT-service
55 23 94 94