Høyring om namn på haldeplassar og tunnelar langs Bybanen til Fyllingsdalen

Haldeplassar og tunnelar for Bybanen til Fyllingsdalen skal få namn. Hordaland fylkeskommune eig og driv Bybanen og har følgjande forslag til namn. Du kan seie di meining.

Forslag til namn

Haldeplassar

 • Byparken (Vedteke tidlegare)
 • Nonneseter (Vedteke tidlegare)
 • Bystasjonen (Vedteke tidlegare)
 • Fløen
 • Haukeland sjukehus
 • Kronstad
 • Mindemyren
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal

Tunnelar

 • Årstadtunnelen (bybanetunnel frå Fløen via Haukeland til Kronstad)
 • Kronstadtunnelen (gang- og sykkeltunnel mellom Fløen og Kronstad)
 • Fyllingsdalstunnelen (bybanetunnel og gang- og sykkel tunnel gjennom Løvstakken)


Hordaland fylkeskommune ved fylkesutvalet vil gjere endeleg vedtak etter høyringsperioden.