Høyringar og offentlege ettersyn

Her finn du oversikt over aktuelle høyringar eller offentlege ettersyn.

Aktuelle høyringar


Eldre høyringar

Høyring om namn på haldeplassar og tunnelar langs Bybanen til Fylingsdalen

Høyring om regional plan for Hardangervidda

Høyring om regional vassforvaltingsplan for vassregion Hordaland

Høyringsutkast til felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

'Høyring om skulenamn 

Høyring: Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i tannhelsetenesta i Hordaland 

Høyring om handlingsplan for cruisestrategien

Høyring om investeringsprogramfor fylkesvegnettet til RTP 

Høyring om regional plan for kompetanse og arbeidskraft. 

Høyring om nye skulenamn på tre vidaregåande skuler i Hordaland 

Offentleg ettersyn av fredingsforslag for Kong Oscars gate 70 i Bergen

Forslag til ny forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune 

Regional transportplan Hordaland 2018-2029 

Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune"