Høyringar og offentlege ettersyn

Her finn du oversikt over aktuelle høyringar eller offentlege ettersyn.

Aktuelle høyringar

 

Eldre høyringar

Høyringsutkast til felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

'Høyring om skulenamn (høyringsfristen er ute)

Høyring: Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i tannhelsetenesta i Hordaland (høyringsfristen er ute)

Høyring om handlingsplan for cruisestrategien (høyringsfristen er ute)

Høyring om investeringsprogramfor fylkesvegnettet til RTP (høyristfristen er ute)

Høyring om regional plan for kompetanse og arbeidskraft. (Høyringsfristen er ute)

Høyring om nye skulenamn på tre vidaregåande skuler i Hordaland (høyringsfristen er ute)

Offentleg ettersyn av fredingsforslag for Kong Oscars gate 70 i Bergen (høyringsfristen er ute)

Forslag til ny forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune (høyringsfristen er ute)

Regional transportplan Hordaland 2018-2029 (høyringsfristen er ute)

Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" (høyringsfristen er ute)