Høyring om regional plan for Hardangervidda

Den regionale planen for Hardangervidda er no ute til høyring.  Merk at det vil bli arrangert ope møte om planen den 28. mai.

Hardangerviddarådet avslutta i mars sitt arbeid med forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda. Etter dette har fylkesutvala i Buskerud, Telemark og Hordaland drøfta planforslaget og enstemmig vedtatt å legge det ut til høyring og offentleg ettersyn.
 

Merk at det vil bli arrangert ope høyringsmøte på Ullensvang hotell, tysdag 28. mai klokka 18.00 - 20.00.

Alle høyringsdokument og informasjon om levering finn du på nettsida for regional plan for Hardangervidda