Konferansar og studieturar

For å auke kompetansen om tettstadutvikling blir det arrangert konferansar og studieturar.

På grunn av omlegging av Hordaland fylkeskommune sine nettsider vil det ta noko tid før alt innhaldet er på plass.