Stadanalyser

Ein stadanalyse er ei systematisering av kunnskap for å forstå korleis ein stad har utvikla seg over tid, og for å kunne kartleggje særtrekk og spesielle kvalitetar på staden, som grunnlag for framtidig fysisk utvikling

Lenke til rettleiingsmateriell om stedsutvikling: www.stedsutvikling.no