Referat frå regionalt planforum

Det vert skrive referat frå møta i regionalt planforum. Referatet vert normalt lagt ut på nettsida for regionalt planforum innan ei veke etter møtet.

Forslag til referat skal sendast møtedeltakarane for gjennomlesing og kontroll – med rask tilbakemelding – før det vert offentleggjort. Referatet er ikkje formelt bindande, men skal så langt det er råd gje tydelege signal til kommunen.

Referat frå planforum 2019

23.01.2019 - Bømlo kommune, Kommuneplanens samfunnsdel (kjem)

29.01.2019 - Stord kommune, Områderegulering Frugarden (kjem)

29.01.2019 - Sund kommune, Områdeplan Skogsskiftet (kjem)

31.01.2019 - Osterøy, Kommuneplanens samfunnsdel

 

Referat frå planforum 2018

30.01.2018 - Bømlo, Planprogram for kommuneplan - samfunnsdel og arealdel

30.01.2018 - Meland, Planprogram for KPA

20.02.2018 - Sund og Fjell, Reguleringsplan for ny fylkesveg FV555 Kolltveit - Vorland i Sund og Reguleringsplan for ny fylkesveg FV561 Kolltveit – Ågotnes

27.02.2018 - Øygarden, Kollsnes næringspark

29.05.2018 - Kvinnherad, planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

12.06.2018 - Vaksdal kommune, KPA

12.06.2018 - Bømlo, planprogram KPA

28.08.2018 - Vaksdal, Dale stasjon

25.09.2018 - Meland, Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy

30.10.2018 - Sveio, Framlegg til samfunnsdelen av kommuneplanen

30.10.2018 - Voss, Sentrumsplan for Vossevangen

27.11.2018 - Lindås, Områdeplan for Ostereidet

28.11.2018 - Bergen, Forslag til Strategisk planprogram for Laksevåg

11.12.2018 - Lindås, Kommunen sin arealdel og Kommunedelplan for Knarvik - Alverstraumen (kjem)

11.12.2018 - Meland, Områdeplan for Langelandskogen

 

Referat frå planforum 2017

Referat frå planforum 2016

Referat frå tidlegare møte

Profilbilde av Lars Petter Klem
Lars Petter Klem
48893959