Møteplan for regionalt planforum

Møtestad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etasje (dersom  anna ikkje er oppgitt).

I menyane under er det lagt ut møteplan for regionalt planforum.

Møteplan 2019

Dato

Tid  

Kommune/etat

Planarbeid

23.01

09.00

Bømlo kommune

Samfunnsdelen av kommuneplanen

29.01

10.00

13.00

Stord kommune

Sund kommune

Områderegulering Frugarden

Områdeplan Skogsskiftet, KPA m.fl

31.01

13.00

Osterøy kommune

Samfunnsdelen av kommuneplanen

19.02

10.00

13.00

Øygarden kommune

Etne kommune

Reguleringsplan Akvakultur Parisvannet

Arealdelen av kommuneplanen

12.03

10.00

13.00

Sund kommune

Kvam kommune / Statens vegvesen

Skogsskiftet kommunedelplan og sentrumsplan

Fv. 7 Tokagjelet

26.03

10.00

13.00

Voss kommune

Fitjar kommune

Arealdelen av kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel

30.04

10.00

13.00

 

Os kommune

 

Kommuneplanens arealdel

28.05

10.00

13.00

Meland kommune

Lindås kommune

Kommuneplanens arealdel

Områdeplan for Lonane

11.06

10.00

13.00

Os kommune

Austevoll kommune

Områdeplan Hauge

Arealdelen av kommuneplanen

27.08

10.00

13.00

Kvinnherad kommune

SVV/Bergen kommune

 Områdereguleringsplan Rosendal

 KDP E39

10.09

09.30-15.00

Årssamling regionale organ

 
 24.09

10.00

13.00

Kvinnherad kommune

 

Områdereguleringsplan Sunde

 

 29.10

10.00

13.00

Tysnes kommune

 Osterøy kommune

Planprogram KPA 

 Områdeplan Lonevåg

26.11

10.00

13.00

Stord kommune 

 Bergen kommune

Kommunedelplan Sagvåg - Litlebø

 Kommunal planstrategi

10.12

10.00

Kvinnherad kommune NB: Møtet er avlyst (oppd. 26.11.2019)

Møteplan 2018


Dato   

Tid

Kommune/etat

Planarbeid

30.01

10.00                    

13.00                 

Meland kommune

 

Bømlo kommune

 

Planprogram, rullering KPA

 

Planprogram for rullering av kommune-planen, både samfunnsdel og arealdel

 

20.02

10.00 - 13.00

Fjell kommune

Reguleringsplan for ny fylkesveg FV561 Kolltveit - Ågotnes

Reguleringsplan for ny fylkesveg FV555 Kolltveit - Vorland i Sund   

27.02

10.00 - 12.00

Øygarden kommune

Kollsnes næringspark - 2 reguleringsplanar, inkl CO2-anlegg

20.03

10.00

13.00

 

 

17.04      
29.05 10.00 - 15.00 Kvinnherad kommune

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram for KPA

12.06

10.10

13.00

Vaksdal kommune

Bømlo kommune

Arealdelen av kommuneplanen

Planprogram for arealdelen av kommuneplanen

(ingen i juli)

 

 

 
28.08 13.00  Vaksdal kommune  Detaljreguleringsplan av Dale stasjon
18.09   (Årssamling i regionalt planforum)  
25.09 13.00 Meland kommune Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy
30.10

10.00

13.00 

Sveio kommune

Voss kommune

Framlegg til samfunnsdelen av kommuneplanen

Sentrumsplan for Vossevangen

27.11

10.00

13.00

Lindås kommune 

 

Områdeplan for Ostereidet

 

28.11

10.00

Bergen kommune

Forslag til Strategisk planprogram for Laksevåg

11.12

10.00

 

13.00

Lindås kommune

 

Meland kommune

Kommuneplanen sin arealdel og Kommunedelplan for Knarvik-Alverstraumen

Områdeplan for Langelandskogen

Møteplan 2017

Dato

Tid

Kommune/etat

Planarbeid

31.01

10.00

13.00

 

 

21.02

10.00

13.00

Kvam herad

Fusa kommune

KPA

Tømmerkai Samnøy

28.03

10.00

12.00

Øygarden kommune

 

Svanevågen detaljregulering

 

25.04

10.00

13.00 

Lindås kommune

Lindås kommune

Kommunedelplan for Knarvik, Alversund, Alverstraumen

Områdeplan for Alversund

30.05

10.00

13.00

Meland kommune

Samnanger kommune

Områderegulering av Midtmarka og Rotemyra

Kommuneplanens arealdel

13.06

09.30

12.00

SVV / Voss kommune

Øygarden kommune

Kommunedelpan for E16 Slæn - Tvinno Voss

Rong kommunedelplan og sentrumsplan Rong

29.08

10.00

13.00

Fusa kommune

 

Detaljregulering Todlaneset

 

12.09

09.30-15.00

Årssamling regionale organ

kalender

26.09

10.00

13.00

 

Øygarden kommune

 

Detaljregulering hyttefelt Sprengsneset 2

24.10  13.00

Statens vegvesen, Bergen kommune, Vaksdal kommune

Planprogram for E16/ Vossebana Arna - Stanghelle

31.10

10.00

13.00

Os kommune

Os kommune

Rullering av kommuneplanen, arealdelen

Områdereguleringsplan for Lyseparken

28.11

10.00

13.00

 

SVV / Kvam herad

 

Kommunedelplan for ny fv7 forbi Tokagjelet

12.12

10.00

13.00

Lindås kommune

Vaksdal kommune

 

Planprogram for KPA

KPA før høyring

 

Møteplan 2016

Dato

Tid

Kommune/etat

Planarbeid

26.01 10.00-12.00

Lindås

Områdereguleringsplan for Lonene, Knarvik, planprogram

  13.00-15.00 Odda

Reguleringsplan for Smelteverkstomta - sentrum i Odda by

23.02 0900-1200  Os Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel + områdereguleringsplan for Os sentrum
  1300-1500 Meland   

Områdeplan for Midtmarka/Flatøy - planforslag under utarbeiding

 24.02 0900-1200  Fellesmøte for regionalt planforum i Sogn og Fjordane og Hordaland Reguleringsplan for E16 mellom Hylland i Aurland kommune og Slæn i Voss kommune
 17.03 1030-1515   Planprogram for E39 Bokn - Stord. Felles med Rogaland. Hos Kystverket, Haugesund
 26.04

1000-1200

1300-1500

Bergen

Hordaland fylkeskommune

Kommunal planstrategi, under utarbeiding

Regional planstrategi, under utarbeiding

 31.05      utgår
 14.06      utgår
 30.08

0900-1100

1300-1500

Lindås/Statens vegvesen utsett til 27. september

Bergen

E39 Flatøy - Eikefettunnelen

Strategisk planprogram for Laksevåg

15.09

0930-1500

Årssamling regionale organ

kalender

 27.09

1000-1200  1300-1500

Samnanger  

Lindås/Statens vegvesen

Kommuneplanens arealdel

E39 Flatøy - Eikefettunnelen

 01.11    Avlyst  
 29.11

1000-1200 1300-1500

Osterøy 

Hordaland fylkeskommune

Kommunedelplan for sjøareal og strandsone

Regional transportplan 2018-2029

 13.12 1000-1200 Askøy  Planprogram for kommuneplanens arealdel

Profilbilde av Lars Petter Klem
Lars Petter Klem
48893959