Regionale plantema

Plan- og bygningslova § 11-12 seier om oppstart:

...Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger i planarbeidet ....

Om plan- og bygningsloven

Regionale plantema er tema som fylkeskommunen definerer som prioriterte satsingsområde. Hordaland fylkeskommune ser det som særleg viktig at kommunen gjennom arealplanlegging legg til rette for ei god utvikling innafor desse temaene. Dette er også utdjupa i fylkeskommunens synspunkt til kommunal planstrategi.

Plantema

Starthjelp til arbeidet med kommunale planar, som kan vere til nytte både for kommunale planleggjarar, konsulentar og tiltakshavarar.