Regional planstrategi 2016-2020

Regional planstrategi skal utarbeidast for kvar fylkestingsperiode og vedtakast innan eitt år etter konstituering. Strategien skal peika ut dei viktigaste utfordringane i fylket, setja langsiktige mål for utviklinga og prioritera regionalt planarbeid.

Fylkestinget vedtok regional planstrategi for 2016-2020 i møte 13. og 14. desember 2016. Strategien er ein overordna utviklingsplan for fylket utarbeidd i nært samspel med hordalandssamfunnet. Strategien gir retning for regionalt utviklingsarbeid i vid forstand.

Bakgrunnsdokument